Styrelse

Olof Ehrlén, Styrelseledamot och ordförande
Styrelseledamot och ordförande

Olof Ehrlén

Född: 1949.
Befattning: Ordförande, ledamot sedan 2014.
Andra pågående uppdrag: Olof är styrelseordförande i Svevia AB.
Övrig erfarenhet: Olof har nästan 40 års erfarenhet av byggbranschen och har under 4 år varit VD och koncernchef i NCC AB. Han har varit ordförande i Sveriges Byggindustrier samt ledamot i styrelsen för Svenskt Näringsliv. Han har en civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola.
Oberoende i förhållande till Instalco och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare (per idag): Ja.
Innehav i Instalco: Olof äger 90 078 aktier i Instalco AB.

Johnny Alvarsson, Styrelseledamot
Styrelseledamot

Johnny Alvarsson

Född: 1950.
Befattning: Styrelseledamot sedan 2016.
Andra pågående uppdrag: Johnny är styrelseordförande i FM Mattsson Mora Group AB. Han är styrelseledamot i VBG GROUP AB (publ), Dacke Industri, Beijer Alma AB och Sdiptech AB (publ).
Övrig erfarenhet: Johnny har nästan 30 års erfarenhet som ledande befattningshavare i ett flertal noterade bolag. Han har en civilingenjörsexamen från Linköpings Tekniska Högskola.
Oberoende i förhållande till Instalco och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare (per idag): Ja.
Innehav i Instalco: Johnny äger 71 188 aktier i Instalco AB.

Carina Edblad, Styrelseledamot
Styrelseledamot

Carina Edblad

Född: 1963.
Befattning: Styrelseledamot sedan 2018.
Andra pågående uppdrag: Carina är VD för Thomas Betong AB, ordförande för Svensk Betong samt ledamot i NCC AB och Svenskt Näringsliv.
Övrig erfarenhet: Carina har mer än 30 års operativ erfarenhet av bygg- och entreprenadbranschen, som både specialist och ledare, med ansvar för projektledning, affärsutveckling, inköp och som VD. Carina har en civilingenjörsutbildning vid Chalmers Tekniska Högskola.
Oberoende i förhållande till Instalco och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare (per idag): Ja.
Innehav i Instalco: -

Per Leopoldsson, Styrelseledamot
Styrelseledamot

Per Leopoldsson

Född: 1960.
Befattning: Styrelseledamot sedan 2018.
Andra pågående uppdrag: Per driver Solavik Förvaltning AB samt är ledamot i fullmäktige för Fastighetsägarna i Stockholm. Han är även styrelseledamot i försäkringsbolaget Brandkontoret, SBC och NAI Svefa.
Övrig erfarenhet: Per har verkat i stort sett hela sitt yrkesverksamma liv inom fastighets- och byggbranschen. Bland tidigare uppdrag har Per varit CFO i börsnoterade Fastighets AB Näckebro, Scandiakonsult AB samt för Bravida AB mellan 2005-2014. Han har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.
Oberoende i förhållande till Instalco och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare (per idag): Ja.
Innehav i Instalco: Per äger 6 000 aktier i Instalco AB.

Carina Qvarngård, Styrelseledamot
Styrelseledamot

Carina Qvarngård

Född: 1959.
Befattning: Styrelseledamot sedan 2018.
Andra pågående uppdrag: Carina arbetar som seniorkonsult inom organisations- och affärsutveckling mot nordiska kunder som har behov av att industrialisera och internationalisera sin verksamhet. Hon är styrelseledamot i XM Reality AB. 
Övrig erfarenhet: Carina har mer än 30 års erfarenhet av ledande positioner inom internationella företag, bland annat Ericsson AB, Sodexo Norden och Caverion Oy. Hon har en civilingenjörsexamen från KTH i Stockholm.
Oberoende i förhållande till Instalco och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare (per idag): Ja.
Innehav i Instalco: -

Camilla Öberg, Styrelseledamot
Styrelseledamot

Camilla Öberg

Född: 1964.
Befattning: Styrelseledamot sedan 2018.
Andra pågående uppdrag: Camilla är CFO i Cybercom Group AB sedan 2012. Hon är också styrelseledamot i Xvivo Perfusion AB.
Övrig erfarenhet: Camilla har en lång erfarenhet som CFO i komplexa och internationella verksamheter. Bland tidigare uppdrag har Camilla varit CFO för Swegro Group, Head of Investor Relations på WM-Data samt CFO för Logica. Hon har en civilekonomutbildning från Handelshögskolan i Stockholm.
Oberoende i förhållande till Instalco och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare (per idag): Ja.
Innehav i Instalco: Camilla äger 380 aktier i Instalco AB.