Instalco i siffror

MSEK 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Försäljningsmått            
Nettoomsättning 7 122 5 692 4 414 3 114 2 407 1 369
Nettoomsättningstillväxt 25,1% 28,9% 41,8% 29,4% 75,8% 171,3%
Organisk nettoomsättningstillväxt 5,6% 4,0% 6,6% -1,7% 22,0% 26,6%
Förvärvad nettoomsättningstillväxt 21,3% 24,5% 33,7% 30,7% 53,8% 144,7%
Förändring i valutakurser 101 -22 1,5% 0,3% - -
             
Resultatmått            
EBIT (Rörelseresultat) 604 492 331 244 140 49
EBITA 605 493 331 244 140 49
EBITDA 739 587 340 250 144 51
Justerad EBITA 625 500 372 264 156 86
Justerad EBITDA 759 594 381 270 160 88
             
Marginalmått            
EBIT-marginal 8,5% 8,6% 7,5% 7,8% 5,8% 3,6%
EBITA-marginal 8,5% 8,7% 7,5% 7,8% 5,8% 3,6%
EBITDA-marginal 10,4% 10.3% 7,7% 8,0% 6,0% 3,7%
Justerad EBITA-marginal 8,8% 8,8% 8,4% 8,5% 6,5% 6,3%
Justerad EBITDA-marginal 10,7% 10.4% 8,6% 8,7% 6,7% 6,4%
             
Kassaflödes- och avkastningsmått            
Operativt kassaflöde 829 618 382 228 289 -13
Kassakonvertering 109,3% 103,2% 100,1% 84,5% 179,8% -14,5%
Avkastning på eget kapital 26,5% 29,0% 26,7% 25,4% 22,0% 10,3%
             
Kapitalstruktur            
Rörelsekapital -176 -22 33 -1 -17 100
Rörelsekapital/nettoomsättning -2,5 -0,4 0,8 0,0 -0,7 7,3
Räntebärande nettoskuld 912 872 520 446 241 332
Nettoskuldsättningsgrad 46,5% 58,8% 48,6% 56,2% 43,4% 124,5%
             
Övrigt            
Orderstock 6 625 4 865 4 063 3 194 1 999 1 318
Antal enheter vid periodens slut 114 80 62 46 29 15
Medeltal anställda 3 340 2 630 2 065 1 539 1 240 870
Antal anställda vid periodens slut 3 856 3 103 2 283 1 844 1 295 925