Instalco i siffror

MSEK 2016 2015
Försäljningsmått    
Nettoomsättning 2 407 1 369
Nettoomsättningstillväxt 75,8% 171,3%
Organisk nettoomsättningstillväxt 22,0% 26,6%
Förvärvad nettoomsättningstillväxt 53,8% 144,7%
Förändring i valutakurser - -
     
Resultatmått    
EBIT (Rörelseresultat) 140 49
EBITA 140 49
EBITDA 144 51
Justerad EBITA 156 86
Justerad EBITDA 160 88
     
Marginalmått    
EBIT-marginal 5,8% 3,6%
EBITA-marginal 5,8% 3,6%
EBITDA-marginal 6,0% 3,7%
Justerad EBITA-marginal 6,5% 6,3%
Justerad EBITDA-marginal 6,7% 6,4%
     
Kassaflödes- och avkastningsmått    
Operativt kassaflöde 289 -13
Kassakonvertering 179,8% -14,5%
Avkastning på eget kapital 22,0% 10,3%
     
Kapitalstruktur    
Rörelsekapital -17 100
Rörelsekapital/nettoomsättning -0,7% 7,3%
Räntebärande nettoskuld 241 332
Nettoskuldsättningsgrad 43,4% 124,5%
     
Övrigt    
Orderstock 1 999 1 318
Antal enheter vid periodens slut 29 15
Medeltal anställda 1 240 870
Antal anställda vid periodens slut 1 295 925