Instalco i siffror

MSEK 2018 2017 2016 2015
Försäljningsmått        
Nettoomsättning 4 414 3 114 2 407 1 369
Nettoomsättningstillväxt 41,8% 29,4% 75,8% 171,3%
Organisk nettoomsättningstillväxt 6,6% -1,7% 22,0% 26,6%
Förvärvad nettoomsättningstillväxt 33,7% 30,7% 53,8% 144,7%
Förändring i valutakurser 1,5% 0,3% - -
         
Resultatmått        
EBIT (Rörelseresultat) 331 244 140 49
EBITA 331 244 140 49
EBITDA 340 250 144 51
Justerad EBITA 372 264 156 86
Justerad EBITDA 381 270 160 88
         
Marginalmått        
EBIT-marginal 7,5% 7,8% 5,8% 3,6%
EBITA-marginal 7,5% 7,8% 5,8% 3,6%
EBITDA-marginal 7,7% 8,0% 6,0% 3,7%
Justerad EBITA-marginal 8,4% 8,5% 6,5% 6,3%
Justerad EBITDA-marginal 8,6% 8,7% 6,7% 6,4%
         
Kassaflödes- och avkastningsmått        
Operativt kassaflöde 382 228 289 -13
Kassakonvertering 100,1% 84,5% 179,8% -14,5%
Avkastning på eget kapital 26,7% 25,4% 22,0% 10,3%
         
Kapitalstruktur        
Rörelsekapital 33 -1 -17 100
Rörelsekapital/nettoomsättning 0,8 0,0 -0,7 7,3
Räntebärande nettoskuld 520 446 241 332
Nettoskuldsättningsgrad 48,6% 56,2% 43,4% 124,5%
         
Övrigt        
Orderstock 4 63 3 194 1 999 1 318
Antal enheter vid periodens slut 62 46 29 15
Medeltal anställda 2 065 1 539 1 240 870
Antal anställda vid periodens slut 2 283 1 844 1 295 925