Kalender

Kalender

Bokslutskommuniké 2019: 18 februari 2020

Delårsrapport januari-mars 2020: 7 maj 2020

Årsstämma 2020: 7 maj 2020

Delårsrapport januari-juni 2020: 19 augusti 2020

Delårsrapport januari-september 2020: 9 november 2020