Kalender

Kalender

Delårsrapport januari-september 2018: 8 november 2018

Bokslutskommuniké 2018: 15 februari 2019

Delårsrapport januari-mars 2019: 8 maj 2019

Årsstämma 2019: 8 maj 2019

Delårsrapport januari-juni 2019: 23 augusti 2019

Delårsrapport januari-september 2019: 7 november 2019