Pressmeddelanden

Avstämningsdag för aktiesplit i Instalco AB (publ) fastställd

2022-01-20 18:00:00

Instalco AB (publ) har tidigare kommunicerat att den extra bolagsstämman den 13 januari 2022 beslutade att öka antalet aktier i bolaget genom att dela upp varje aktie på fem aktier (en s.k. aktiesplit) och att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdagen för uppdelningen.

Beslut vid extra bolagsstämma i Instalco

2022-01-13 17:00:00

Vid en extra bolagsstämma i Instalco AB (publ) i dag den 13 januari 2022 beslutades det om en uppdelning av bolagets aktier och ändring av bolagsordningen.

Förvärv av TC-Kraft och Z-Signaler

2022-01-13 08:00:00

Instalco förvärvar TC-Kraft AB med dotterbolaget Z-Signaler AB, båda med huvudkontor i Östersund. Den gemensamma omsättningen det senaste verksamhetsåret var cirka 50 miljoner.

Instalco breddar VS-verksamheten i Norge

2022-01-03 07:00:00

Instalco förvävar Manglerud Rørleggerbedrift AS i Oslo och gör därmed en breddning av VS-verksamheten i Norge. Bolaget är specialiserade på rörläggningsarbeten till och från fastigheter.

Förändring av antal aktier och röster i Instalco

2021-12-30 17:45:00

Enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per den sista handelsdagen i aktuell månad.

Instalco förvärvar anrika Lidingö Elektriska

2021-12-17 12:00:00

Instalco växer inom el-området i Stockholm genom förvärv av Lidingö Elektriska AB grundat 1933. Genom förvärvet stärks serviceutbudet i Stockholmsområdet.

Fem Instalcobolag i gemensamt uppdrag åt Peab

2021-12-16 08:20:00

Fem Instalcobolag har fått ett gemensamt uppdrag åt Peab. Uppdraget gäller projektering och installation av el, VS, ventilation och sprinkler vid ombyggnaden av en av Entré-fastigheterna i Malmö. Projektet ska göras i samverkansentreprenad med ett gemensamt ordervärde av cirka 55 miljoner.

Instalco växer i Finland

2021-12-07 07:00:00

Instalco förvärvar Nordpipe Composite Engineering Oy (NCE) i Finland förstärker därmed sin industridisciplin. Bolaget bedriver verksamhet inom produktion och installation av kompositlösningar till industrin.

Instalco breddar sig mot gruvindustrin

2021-11-18 08:00:00

Instalco breddar sitt industriella erbjudande genom förvärv av MRM Mining AB och EPS Sweden AB i Gällivare. Bolagens tjänster riktar sig mot gruvindustrin respektive tekniska underhållsarbeten i arktisk miljö.

Valberedning utsedd i Instalco AB

2021-11-05 10:15:00

Enligt instruktion antagen vid bolagsstämma i Instalco AB den 6 maj 2021 ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter utsedda av de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot går turen vidare till den närmast därefter till röstetalet största aktieägaren.

Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation i samband med Instalco delårsrapport Q3 2021

2021-11-02 14:00:00

Instalco offentliggör sin delårsrapport Q3 2021 den 9 november klockan 11.00. I samband med rapporten håller Instalco en telefonkonferens med webbpresentation samma dag klockan 14.00.

100 dotterbolag i Instalco

Instalco passerar milstolpen 100 dotterbolag genom förvärv av Kompressorteknik ML AB

2021-10-27 07:30:00

Instalco förvärvar Kompressorteknik ML AB och växer inom affärsområdet Industri. Förvärvet innebär att Instalco nu passerat milstolpen 100 dotterbolag.

Instalco förvärvar Blomquist-koncernen

2021-10-22 07:00:00

Instalco förvärvar Blomquist-koncernen i Bollnäs med omsättning på cirka 160 miljoner. Blomquist-koncernen med 80 anställda tillhandahåller tjänster främst inom värme, kyla och ventilation och verksamheten bedrivs i huvudsak i Hälsingland.

Instalco får uppdrag vid forskningsanläggning för el- och laddfordon

2021-10-18 11:00:00

Instalcobolagen Elektro-Centralen och Tingstad Rörinstallationer har fått ett gemensamt uppdrag att utföra el- och VS-installationer vid bygget av SEEL, en ny forskningsanläggning för el- och laddfordon i Göteborg.

Christina Kassberg

Christina Kassberg blir ny CFO för Instalco

2021-10-01 09:30:00

Christina Kassberg tillträder rollen som ny CFO för Instalco den 1 november 2021. Hon har en bakgrund inom börsnoterade och förvärvsintensiva bolag och kommer närmast från Climeon där hon varit CFO.

Förändring av antal aktier och röster i Instalco

2021-09-30 17:45:00

Enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per den sista handelsdagen i aktuell månad.

Instalco expanderar i Oslo

2021-09-23 14:00:00

Instalco förvärvar Total VVS AS i Oslo och ökar därmed sin tillväxt inom VS-området i Norge. Bolaget hade det senaste verksamhetsåret en omsättning på cirka 114 miljoner.

Instalco förvärvar Sydsvenska Elanläggningar

2021-09-16 15:30:00

Instalco förvärvar Sydsvenska Elanläggningar SSE AB och växer därmed inom området elkraft. Bolaget med huvudkontor i Blomstermåla i Småland har en omsättning på cirka 100 miljoner.

Instalco i samarbete med Wayout för rening av vatten i utsatta områden

2021-09-14 08:00:00

Instalco och Wayout International inleder ett samarbete för att öka tillgången till rent vatten i utsatta områden i världen. Svenska Wayout utvecklar mikrofabriker för lokal rening av vatten till tjänligt dricksvatten.