Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma i Instalco

2020-05-07 18:20:00

Vid årsstämma i Instalco AB den 7 maj 2020 fastställdes resultat- och balansräkningar för bolaget och koncernen för 2019 och det beslutades bland annat om vinstutdelning om 2,30 kronor per aktie, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, styrelsesammansättning, bemyndigande för styrelsen att återköpa och överlåta aktier samt ett emissionsbemyndigande.

Förändrat upplägg av Instalco ABs årsstämma och inbjudan till presentation av delårsrapport

2020-05-05 10:45:00

Mot bakgrund av den fortsatta spridningen av Covid-19 (coronaviruset) har styrelsen beslutat om ytterligare försiktighetsåtgärder i samband med årsstämman i Instalco AB som hålls den 7 maj 2020. Vidare publicerar Instalco AB sin delårsrapport för första kvartalet 2020 klockan 11.00 den 7 maj och bjuder med anledning av det in till en telefonkonferens.

Förändring av antal aktier och röster i Instalco

2020-04-30 13:15:00

Enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per den sista handelsdagen i aktuell månad.

Instalcobolag tecknar nytt ramavtal med JM

2020-04-15 11:15:00

Instalcos bolag PoB:s Elektriska och El-Pågarna har gemensamt tecknat ett nytt treårigt ramavtal med JM gällande elinstallationer vid kommande bostadsbyggen.

Instalco i samverkansuppdrag med Skanska och Castellum vid kontorsbygge i Malmö

2020-04-07 14:00:00

Instalcos bolag Bi-Vent och Sprinklerbolaget Syd har fått i uppdrag av Skanska och Castellum att utföra heltäckande installationer av ventilation och sprinkler vid bygget av E.ON:s nya nordiska huvudkontor i Malmö.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I INSTALCO AB (PUBL)

2020-04-05 22:00:00

Aktieägarna i Instalco AB, org.nr 559015-8944, kallas härmed till årsstämma som hålls torsdagen den 7 maj 2020 klockan 17.00 på Venue 81, Drottninggatan 81 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 16.30.

Instalco växer i Småland

2020-04-03 14:30:00

Instalco expanderar i Småland och Kalmar län genom förvärv av Avent-bolagen i Kalmar, verksamma inom värme, ventilation och kyla.

Instalco förvärvar nischföretag inom svetsning

2020-04-03 09:00:00

Instalco förvärvar Teampipe Sweden AB i Uppsala. Bolaget har specialistkompetens inom svetsning och rördragning i känsliga miljöer.

Instalco expanderar i Umeå genom förvärv av Norrtech

2020-04-02 14:00:00

Instalco växer i region Norr genom förvärv av Norrtech VVS och Industri AB, verksamt i Umeå med omnejd.

Förändring av antal aktier och röster i Instalco

2020-03-31 17:45:00

Enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per den sista handelsdagen i aktuell månad.

Instalco får sjukhusuppdrag åt NCC och Region Sörmland

2020-03-30 09:45:00

Instalcobolagen Rörgruppen och Ohmegi har fått uppdrag av NCC och att utföra el- och VS-installationer vid utbyggnaden av tre sjukhus i Södermanland. Uppdraget ska utföras i samverkansentreprenad med ett totalt ordervärde av cirka 700 miljoner under åren 2020-2026.

Instalco förvärvar Östersjö Elektriska

2020-03-25 15:20:00

Instalco förvärvar Östersjö Elektriska AB med avsikt att fusionera in bolaget i Instalcos dotterbolag Rodens Värme & Sanitet AB. Genom förvärvet utökar Rodens Värme & Sanitet sin befintliga VS-verksamhet med el och stärker därmed sin position i området runt Stockholm, Uppsala och Norrtälje.

INSTALCO: LG Contracting får samverkansuppdrag i nytt landmärke i Göteborg

2020-03-13 11:15:00

Instalcobolaget LG Contracting har fått i uppdrag att utföra samtliga VS-installationer i Göteborgs nya landmärke Kineum. Byggnaden med 28 våningar ska bli 111 meter högt och uppförs av NCC och Platzer.

Förändringar i valberedningen för Instalco AB

2020-03-03 10:00:00

Enligt instruktion antagen vid bolagsstämma i Instalco AB den 8 maj 2019 ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter utsedda av de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot går turen vidare till den närmast därefter till röstetalet största aktieägaren.

Instalco förvärvar ytterligare i Lillehammer

2020-02-24 14:15:00

Instalco expanderar i centrala Norge genom förvärv av VS-bolaget Haug og Ruud VVS AS i Lillehammer. Förvärvet är ett steg mot att bli multidisciplinära i regionen.

Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation i samband med Instalco bokslutskommuniké 2019

2020-02-14 16:30:00

Instalco offentliggör sin bokslutskommuniké 2019 den 18 februari 2020 klockan 11.00. Observera ändrad tid mot tidigare kvartalsrapporter! I samband med rapporten håller Instalco en telefonkonferens med webbpresentation den 18 februari klockan 14.00.

Instalco lanserar hållbarhetsklassificering

2020-02-14 11:45:00

Instalco implementerar nu ett nytt hållbarhetsprogram, ”Hållbara installationer” med ett egenutvecklat klassificeringssystem. Syftet med programmet är att flytta fram Instalcos position som ett ledande hållbart installationsföretag i Norden.

INSTALCO: LG Contracting får hotelluppdrag vid Liseberg

2020-02-04 10:05:00

Instalcobolaget LG Contracting har tecknat kontrakt med NCC om att vara med och bygga det nya upplevelsehotellet vid Liseberg i Göteborg. Projektet ska utföras i samverkansform, partnering, tillsammans med NCC och Liseberg.

Förändring av antal aktier och röster i Instalco

2020-01-31 17:45:00

Enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per den sista handelsdagen i aktuell månad. 

Rörgruppen får nytt installationsuppdrag av NCC

2020-01-29 09:40:00

Instalcobolaget Rörgruppen har fått förtroendet att vara samverkanspartner till NCC i projektet Hangar 5. Byggherren NCC äger och utvecklar Hangar 5 i Bromma i Stockholm med visionen att skapa en ny hållbar stadsdel där utvecklingen går från gammal industristad till urban blandstad.