Pressmeddelanden

Förändring av antal aktier och röster i Instalco

2018-06-29 17:45:00

Enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per den sista handelsdagen i aktuell månad.

Instalco stärker VS-verksamheten i Finland med nytt förvärv

2018-06-19 14:45:00

Instalco stärker sin verksamhet inom VS i Finland genom förvärv av LVI-Urakointi Paavola Oy (”LVI-Urakointi”).

Förändring av antal aktier och röster i Instalco

2018-05-31 17:45:00

Enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per den sista handelsdagen i aktuell månad.

Kommuniké från årsstämma i Instalco Intressenter

2018-05-08 18:50:00

Vid årsstämma i Instalco Intressenter AB idag den 8 maj beslutade aktieägarna följande:

Instalco etablerar verksamhet på ny marknad i Norge

2018-05-03 07:30:00

Instalco fortsätter att växa i Norge genom förvärv av ventilationsbolaget Teknisk Ventilasjon AS. Genom förvärvet etablerar Instalco verksamhet i tillväxtstaden Trondheim och omkringliggande områden.

Instalco expanderar i Östergötland

2018-04-26 14:00:00

Instalco förstärker elverksamheten i Östergötland genom förvärv av APC Elinstallatören med säte i Linköping. Bolaget är verksamt främst inom området elinstallationer, service och underhåll.

Instalco får uppdrag genom svensk-norskt samarbete

2018-04-24 08:30:00

Instalcobolaget Elkontakt har fått sitt första uppdrag utanför Sveriges gränser, tillsammans med det norska Instalcobolaget Vito. Projektet gäller installation av el och sprinkler i Vestby logistikcenter utanför Oslo. Totalt ordervärde uppgår till cirka 30 miljoner.

Instalco förvärvar Dala Kylmecano

2018-04-19 07:00:00

Instalco växer i region Norr genom förvärv av Dala Kylmecano, aktivt inom värmepumpar och kyla.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I INSTALCO INTRESSENTER AB (PUBL)

2018-04-05 14:30:00

Aktieägarna i Instalco Intressenter AB, org.nr 559015-8944, kallas härmed till årsstämman som hålls tisdagen den 8 maj 2018 klockan 17.00 hos Meeting Room, Alströmergatan 20 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 16.30.  

Förändring av antal aktier och röster i Instalco

2018-03-29 13:15:00

Enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per den sista handelsdagen i aktuell månad.

Två Instalcobolag installerar i Arbetsförmedlingens nya huvudkontor

2018-03-29 08:30:00

Instalcobolagen Ohmegi och VVS-metoder har fått förtroendet att delta i byggnationen av kontorsfastigheten Grow i Solna strand utanför Stockholm. Största hyresgäst blir Arbetsförmedlingen som flyttar sitt huvudkontor med 1 200 medarbetare från Stockholm city.

Valberedningens förslag till ny styrelse för Instalco Intressenter AB

2018-03-23 15:30:00

Instalcos valberedning har informerat bolaget om sitt förslag avseende ny styrelse.

Instalco avyttrar Expertkyl

2018-03-05 15:15:00

Instalco har beslutat att avyttra bolaget Expertkyl i affärsområde Väst.

Instalco förvärvar VVS-Kraft

2018-02-28 15:00:00

Instalco växer i Stockholmsområdet genom förvärv av VVS-Kraft. Bolaget utför installations- och servicearbeten inom VS-området.

Instalco förvärvar RIKELEKTRO med verksamhet i Sverige, Norge och Finland

2018-02-27 16:00:00

Instalco har ingått avtal om förvärv av RIKELEKTRO och stärker därmed erbjudandet i Sverige, Norge och Finland.

LG Contracting får sjukhusorder i Skövde

2018-02-07 08:30:00

Instalcos bolag LG Contracting ska på uppdrag av Västfastigheter vara med och göra nybyggnader till Skaraborgs sjukhus i Skövde till ett bedömt ordervärde om cirka 200 miljoner kronor. Uppdraget är ett samverkansprojekt där Västfastigheter är beställare och ByggDialog är totalentreprenör.

Klimatrör levererar VS-installationer till två nya Stockholmsprojekt

2018-02-02 08:30:00

Instalcos bolag Klimatrör har fått i uppdrag att leverera VS-installationer till två större projekt på Södermalm i Stockholm. Det är Medborgarhuset och Stockholmsverken med ett totalt ordervärde på 53 miljoner.

Förändring av antal aktier och röster i Instalco

2018-01-31 17:45:00

Enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per den sista handelsdagen i aktuell månad. 

Instalco växer i Skåneregionen

2018-01-12 11:00:00

Instalco växer i Skåneregionen genom förvärv av Vent & Värmeteknik AB (”VVT”) i Hallaröd utanför Höör. VVT är verksamma inom ventilation, värme och el.

Instalco fortsätter stärka elverksamheten genom förvärv av 3EL

2018-01-10 13:00:00

Instalco stärker sin elverksamhet och expanderar i affärsområde Norr genom förvärv av elinstallationsbolaget 3EL i Västerås.