Pressmeddelanden

Instalco förvärvar Aquadus i Eskilstuna

2019-01-11 14:00:00

Instalco har ingått avtal om förvärv av Aquadus i Eskilstuna och stärker därmed sin position inom VS-området.

Instalco tar ny mark inom industri-el

2019-01-07 15:00:00

Instalco kliver in på området elkraft och distributionsnät inom processindustri genom förvärv av El Kraft Teknik & Konsult i Sala AB, EKTK.

Förändring av antal aktier och röster i Instalco

2018-12-28 17:45:00

Enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per den sista handelsdagen i aktuell månad.

Instalco får nya kontorsuppdrag i Hammarby Sjöstad

2018-12-19 14:00:00

Instalcobolaget Ohmegi har fått förtroendet att delta i byggnationen av Skanskas nya kontorsfastigheter Sthlm 01 och Sthlm 04 i Hammarby Sjöstad i Stockholm.

Instalco får uppdrag vid Universitetssjukhuset i Linköping

2018-12-12 10:30:00

Instalcobolaget APC Elinstallatören har fått i uppdrag att göra elarbeten vid utbyggnaden av Universitetssjukhuset i Linköping. Uppdraget gäller utförandeentreprenad med Region Östergötland som beställare.

Förändring av antal aktier och röster i Instalco

2018-11-30 17:45:00

Enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per den sista handelsdagen i aktuell månad. 

Instalco förstärker inom el i Finland

2018-11-30 15:00:00

Instalco stärker sin verksamhet inom elinstallationer i Finland genom förvärv av bolaget Sähkö-Buumi Oy.

Instalcobolaget Elektro-Centralen förvärvar Häggstrands El

2018-11-30 11:00:00

Instalcos bolag Elektro-Centralen stärker sin verksamhet i Göteborgsregionen genom förvärv av Häggstrands Elinstallationer.

Instalco växer i Finland

2018-11-16 13:30:00

Instalco stärker sin verksamhet i Finland genom förvärv av VVS-bolaget Twinputki som är specialiserade inom sprinklerområdet.

Instalcobolaget ORAB förvärvar i Piteå

2018-11-12 18:30:00

Instalcobolaget ORAB tar position i Norrbotten genom förvärv av RSM, Rör Svets Montage i Piteå AB. Genom förvärvet stärker ORAB sin verksamhet längs norrlandskusten med dess industrier.

Inbjudan till presentation av Instalcos rapport för tredje kvartalet 2018 den 8 november

2018-11-07 16:15:00

Instalco offentliggör sin delårsrapport för perioden 1 juli – 30 september 2018 kl 12.00 den 8 november. I samband med rapporten håller Instalco en telefonkonferens med webbpresentation kl 14.00 den 8 november.

Valberedning utsedd i Instalco Intressenter AB

2018-11-05 08:45:00

Enligt instruktion antagen vid bolagsstämma i Instalco Intressenter AB den 8 maj 2018 ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter utsedda av de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot går turen vidare till den närmast därefter till röstetalet största aktieägaren.

Förändring av antal aktier och röster i Instalco

2018-10-31 17:45:00

Enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per den sista handelsdagen i aktuell månad.

Instalco växer ytterligare i Östergötland

2018-10-15 20:00:00

Instalco fortsätter att växa i Östergötland genom förvärv av Motala Ströms Installations AB. MSI med huvudkontor i Motala är verksamt främst inom installation och service av el och VS.

Instalco får uppdrag hos SVT

2018-10-11 08:30:00

Instalcos bolag VVS Kraft har fått i uppdrag att bygga om det centrala kylsystemet vid Sveriges Television, Sveriges Radio, Utbildningsradion och Berwaldhallen i Stockholm. Beställare är Sveriges Radio Förvaltnings AB (SRF).

Instalco växer i Skåne

2018-10-01 14:00:00

Instalco förvärvar Rörman i Svedala AB och fortsätter därmed att expandera i Skåne. Rörman med säte i Svedala utanför Malmö är verksamt främst inom rörläggning och VVS.

Två Instalcobolag får gemensamt uppdrag vid Sergels torg

2018-09-27 08:30:00

Instalcobolagen Rörgruppen och Ohmegi har fått förtroendet att delta i ombyggnationen av Sergelhuset vid Sergels torg i Stockholm.

Förändring av antal aktier och röster i Instalco

2018-06-29 17:45:00

Enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per den sista handelsdagen i aktuell månad.

Instalco stärker VS-verksamheten i Finland med nytt förvärv

2018-06-19 14:45:00

Instalco stärker sin verksamhet inom VS i Finland genom förvärv av LVI-Urakointi Paavola Oy (”LVI-Urakointi”).

Förändring av antal aktier och röster i Instalco

2018-05-31 17:45:00

Enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per den sista handelsdagen i aktuell månad.