Nyheter

Ohmegi får el-uppdrag vid bygget av nytt logistikcenter

Ohmegi får el-uppdrag vid bygget av nytt logistikcenter

2021-04-14

Instalcobolaget Ohmegi har fått uppdraget att projektera och installera el vid bygget av ett nytt automatiserat logistikcenter i Rosersberg norr om St…

>>>
Instalco Hållbarhetsrapport

Instalco Hållbarhetsrapport

2021-04-13

Varje dag runt om i Norden projekterar och installerar vi el, värme & sanitet, ventilation och kyla i fastigheter och anläggningar. Med klimatsmarta i…

>>>
Stora krav på el när containerhantering elektrifieras

Stora krav på el när containerhantering elektrifieras

2021-03-30

Instalcobolaget Elub har fått uppdrag att designa och installera el-infrastruktur i ett projekt som kräver stora mängder el. Det är Cargotec Kalmar so…

>>>
Fyra Instalcobolag i gemensamt uppdrag åt Peab

Fyra Instalcobolag i gemensamt uppdrag åt Peab

2021-03-25

Fyra Instalcobolag har fått ett gemensamt uppdrag åt Peab Sverige AB i Malmö. Uppdraget gäller projektering och installation av el, värme & sanitet, v…

>>>
Instalco årsredovisning 2020 publicerad

Instalco årsredovisning 2020 publicerad

2021-03-23

Nu finns Instalcos årsredovisning för 2020 publicerad. I årsredovisningen presenteras 2020 års verksamhet tillsammans med hållbarhetsrapporten, förval…

>>>
Instalco och Naturskyddsföreningen i samarbete för renare vatten

Instalco och Naturskyddsföreningen i samarbete för renare vatten

2021-03-16

Instalco och Naturskyddsföreningen inleder ett samarbete för att minska förekomsten av läkemedel i naturen. Samarbetet möjliggör för Naturskyddsföreni…

>>>
Fusion av Avent-bolagen i Kalmar

Fusion av Avent-bolagen i Kalmar

2021-03-11

För att bli starkare och mer effektiva har de tre Avent-bolagen i Kalmar nu fusionerats och bildar ett gemensamt dotterbolag till Instalco. ”Vi ser st…

>>>
Hållbarhetsklassade Instalcoprojekt 2020

Hållbarhetsklassade Instalcoprojekt 2020

2021-03-03

Våren 2020 lanserade Instalco det nya hållbarhetsprogrammet ”Hållbara installationer”. Centralt i programmet är certifieringssystemet ”Hållbarhetsklas…

>>>
Instalco fortsätter expansionen längs Norrlandskusten

Instalco fortsätter expansionen längs Norrlandskusten

2021-02-25

Instalco förvärvar Kempes El AB i Kramfors och fortsätter därmed sin expansion längs Norrlandskusten. Bolaget grundades 1931 och har en omsättning på…

>>>
Instalco förstärker inom ventilation i Stockholm

Instalco förstärker inom ventilation i Stockholm

2021-02-23

Instalco förvärvar Stockholm Luftkompetens AB och förstärker därmed sitt erbjudande inom ventilation i Stockholmsområdet. Bolagets huvudfokus är venti…

>>>
Dagsljust parkeringsgarage med närproducerad el

Dagsljust parkeringsgarage med närproducerad el

2021-02-22

På ett parkeringshus i Linköping syns sedan i januari ett mycket ovanligt solcellstak. Solcellerna försörjer fastighetens belysning och laddstolpar me…

>>>
Instalcobolaget Milen förvärvar VS-bolag

Instalcobolaget Milen förvärvar VS-bolag

2021-02-19

Instalcobolaget Milen Ventilation AB i Gävle breddar sitt utbud genom förvärv av VS-bolaget Grubb & Cronvall VVS Energiteknik AB. Därmed kommer Milen…

>>>