Allt fler uppdrag att installera laddboxar

Instalcobolaget Nihlén Elmontage installerade 100 laddboxar i ett projekt åt Kaptenens Samfällighets­förening i Göteborg. Nihlén är ett av flera Instalco­bolag som växer inom området och utför allt fler installationer av laddboxar för den gröna omställningen.

För Nihlén Elmontage är det här bolagets hittills största laddboxprojekt.

– Vi ser ett ökat intresse från allt fler kunder som vill installera laddboxar. Det är fastighetsägare, byggbolag, bostadsrättsföreningar, samfälligheter och privatpersoner som är kunderna, berättar Daniel Nihlén, vd Nihlén Elmontage AB.

Han ser en stark trend i att Nihlén Elmontage och andra Instalcobolag kommer att genomföra allt fler laddboxprojekt framöver.

 – Kaptenens Samfällighetsförening beställde laddboxar för samtliga parkeringsplatser i garaget i fastigheten. En vanligare variant är att en bostadsrättsförening väljer att utrusta cirka 20 procent av platserna med laddboxar. Resten av platserna förbereds då för att kunna installera laddboxar senare när fler boende har behov av det.

Daniel Nihlén vill gärna lyfta fram att föreningen i det här projektet löpte hela linan ut och valde att satsa på att göra elbilskörning möjlig för samtliga boende, oavsett om de kör elbil idag eller inte. Laddboxen som Nihlén Elmontage valde är norska Easee Charge, en populär laddbox bland privatpersoner och bostadsrättsföreningar.

– Den är dessutom lätt att installera och har funktioner som kan spara elkostnader genom att ladda smart på tider när elen är billigare.

I laddboxen finns en funktion med dynamisk last- och fasbalansering för att maximera den tillgängliga elkapaciteten i byggnaden.

– Utmaningen i det här projektet var att få lastbalanseringen att fungera. Kunden blev nöjd och vi har gjort en insats för den gröna omställningen.

Projektet Kaptenens Samfällighetsförening startade i mitten av augusti 2022 och avslutades i början av oktober samma år. Nihlén Elmontage tillämpade fast pris och projektet har certifierats som ett Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland