Analytiker rekommenderar köp av Instalcoaktien

Instalcoaktien passerade 30 september för första gången över 100 kr. Samtidigt har Instalco och Instalcoaktien fått positiva omdömen av aktieanalytiker bland annat i Avanzas tidning Placera, tidningen Börsveckan och nyhetsbrevet TradeVenue.

Placera rekommenderar köp av Instalcoaktien och skriver:

”Instalco förvärvar bolag i en rasande takt och omsättningen stiger snabbt. Det har även aktien gjort men värderingen är trots det relativt beskedlig och vi tror den har mer att ge.

Snabbväxande installationskoncernen Instalco har rusat fram på börsen. Sedan starten av 2018 har kursen dubblats. Bolaget är väldigt förvärvsintensivt och under samma period har drygt 25 företag köpts upp. Installationsbranschen är kraftigt fragmenterad med många små aktörer varav många uppenbarligen inte har något emot att ingå i Instalco-koncernen. En förklaring till det är att Instalco låter sina dotterbolag behålla ett stort mått av självständighet.

Instalco-aktien har stigit 40 procent sedan årsskiftet och lutningen på kursgrafen är brant på sistone. På försiktiga prognoser är dock inte värderingen avskräckande hög.”

Även Börsveckan rekommenderar köp av Instalcos aktie och skriver:

”Installationskoncernen växlar upp förvärvstempot betänkligt i år vilket skapar goda förutsättningar för stigande vinster de kommande åren tack vare en solid lönsamhet. Vi finner värderingen attraktiv.

Ifjol köptes till exempel 11 bolag med en årlig omsättning på 600 Mkr. Hittills under 2019 har Instalco redan kommit upp till 1 miljard i förvärvad omsättning, klart högre än målet som är 600-800 Mkr per år. Ledningen har skruvat upp förvärvstempot alltså och det baserar man på att marknadsutsikterna är fortsatt goda och förvärvsklimatet likaså.”

Webbplatsen TradeVenue skriver om Instalco och aktien i deras senaste analys:

”Konceptet att man låter de förvärvade bolagen leva kvar som tidigare samtidigt som man ökar möjligheterna till korsförsäljningar och ger dem de finansiella resurserna för att klara större entreprenader verkar fungera mycket bra.

Även beaktat den relativt konjunkturkänsliga branschen förefaller värderingen ännu inte ha slagit i taket om man betänker att balansräkningen ger fortsatt utrymme för förvärv.”

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland