Anders Lindberg, vd VVS-Metoder.

Anders Lindberg ny vd för VVS-Metoder

Anders Lindberg är ny vd för Instalcobolaget VVS-Metoder sedan 1 juli. Anders har arbetat inom företaget sedan 2012 och från 2017 som bolagets vice vd. Tidigare vd Daniel Fili ska vidareutbilda sig och parallellt utföra uppdrag åt Instalco.

- VVS-Metoders anställda har otroligt mycket kunskap och nu har vi möjligheteten att tillsammans utveckla bra strategier och affärsmannaskap genom hela ledet för att fortsätta ha ett starkt varumärke på marknaden. Min första utmaning blir att bygga en stark och effektiv organisation samt bygga långsiktiga affärsrelationer, säger Anders Lindberg.

Anders Lindberg är 37 år och har sammanlagt 18 års erfarenhet från VVS-branschen, från rörmontör, projektör och konsult och tillbaka till produktionsledet som projektledare.

- Jag har alltid haft ett intresse för teknik och jag började sommarjobba redan som 14-åring på Rörgruppen där jag sedan började jobba efter gymnasiet. Även min far var rörmontör så yrket finns i familjen därav blev det väldigt naturligt att börja inom det området, säger Lindberg.

- Det roligaste med att jobba på VVS-Metoder är att utveckla organisationen. Vi jobbar mot att alla vet vad vi har för mål och var vi är på väg, men också för att det ska finnas en bra gemenskap.

VVS-Metoder grundades 1979 utför både total- och generalentreprenader främst inom kontor, bostäder, centrumanläggningar, industri, kylanläggningar och sjukhus.

130 lokala företag  i Sverige, Norge och Finland