Arbetet vid Nya Sjukhusområdet igång

Under sommaren har Instalcos bolag Rörläggaren startat det omfattande arbetet av rörinstallationer vid Nya Sjukhusområdet i Malmö. Projektet sträcker sig så långt fram som till 2024.

Det arbete som har inletts är i byggnad 35 där Rörläggaren nu bland annat installerar avlopp. Arbetet pågår i bottenplattan och källarväggar för den nya byggnaden har börjat resas. Rörläggaren har åtta man på plats och under våren inleder man ett parallellt arbete i byggnad 36.

Nya Sjukhusområdet är Region Skånes stora satsning inom hälso- och sjukvården med en uppgradering av Malmö Sjukhus. Sjukhuset ska få över 100 000 kvadratmeter ny yta för bland annat operationssalar, vård- och intensivvård, forskning och servicefunktioner.

Projektet befäster Instalcos position som Sveriges främsta sjukhusbyggare inom VS.

Samtliga installationsarbeten kommer att utföras av en installatörsgrupp som bildats specifikt för detta projekt. Gruppen består förutom av Rörläggaren även av APQ och Assemblin.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland