Årsstämma Instalco 7 maj

Årsstämman i Instalco AB, org.nr 559015-8944 hålls torsdag 7 maj 2020 kl. 17.00 hos Venue81, Drottninggatan 81 i Stockholm.

Information och handlingar inför stämman:
https://instalco.se/investerare/bolagsstyrning/bolagsstaemma/årsstaemma-2020

Mot bakgrund av den fortsatta spridningen av Covid-19 (coronaviruset) har styrelsen beslutat om ytterligare försiktighetsåtgärder i samband med årsstämman i Instalco AB som hålls den 7 maj 2020.

Vidare publicerar Instalco AB sin delårsrapport för första kvartalet 2020 klockan 11.00 den 7 maj och bjuder med anledning av det in till en telefonkonferens samma dag kl 14.00.

Mer information om förändrat upplägg av Instalco ABs årsstämma och inbjudan till presentation av delårsrapport:
https://instalco.se/investerare/pressmeddelanden/31e912e3fdf73dcf

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland