Banade väg för Hållbarhetsklassade Instalcoprojekt i Norge

När Kristiansands kommun gjorde en storsatsning på ett nytt skolcentrum med tre skolor på samma område fick Instalcobolaget Moi Rör VS-uppdraget. Projektet blev Norges första Hållbarhetsklassade Instalcoprojekt – Tangvall skolcenter.

Det helt nybyggda skolområdet består av tre skolor – Tangvall skola, Kulturskolan och Sögne gymnasium – totalt 22 000 kvadratmeter.

Uppdraget för Moi Rör var att leverera alla sanitära installationer, brandsläckningssystem, bergvärmesystem och kylsystem, ett arbete med ett ordervärde av 54 miljoner norska kronor. Men det har varit långt ifrån ett vanligt VS-uppdrag för Moi Rör. Redan från början hade slutkunden Kristiansands kommun och byggbolaget BRG Entreprenör satt upp strikta regler för att bygget skulle genomföras med minsta möjliga klimatpåverkan.

– Det har passat oss bra då vi har specialistkompetens inom just det här området. Den viktigaste åtgärden från vår sida var hur vi satt upp värme- och kylsystemet. Traditionella värmepumpar riskerar att läcka miljöfarligt köldmedium, berättar Kåre Henning Åsly, vd på Moi Rör.

– Vår lösning var istället värmepumpar med det naturliga köldmediet CO2 som hämtar bergvärme från energibrunnar.

Moi Rör var tidigt med i planeringen av skolcentret, till och med i arkitekttävlingen ett år innan själva bygget inleddes. Det gjorde det möjligt för Moi Rör att tidigt i planeringsfasen kunna vara med och föreslå de system och lösningar som klarade de högt uppsatta energi- och klimatkraven för fastigheterna.

Skolfastigheterna har också utrustats med 2 500 solpaneler på taket och byggnadsmaterialet som valts har varit material med låga utsläpp av växthusgaser.

– Det har varit ett mycket lyckat projekt från början till slut. Vi har under många år arbetat tillsammans med byggaren BRG Entreprenör och vi samarbetar bra och de känner till vår kompetens och vad vi kan leverera.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland