BI-VENT AB går samman med installationskoncernen Instalco

Före detta ägarna till Bi-Vent Jan Strandberg, Björn Lindskog och Tomas Engström ser fram emot att arbeta med Instalco.

Vi ser i och med inträdet i Instalco möjligheten att utveckla bolaget ytterligare, framförallt inom totalåtagande. Vidare skapar detta trygghet för våra kunder och medarbetare.
Nu jobbar vi vidare som vanligt för att leverera lika god kvalitet och service som tidigare

Jan, Björn och Tomas blir delägare i koncernen Instalco och kommer fortsätta i sina nuvarande roller på Bi-Vent. Verksamheten i bolaget kommer att bedrivas som tidigare och inga förändringar kommer att ske i organisationen eller i pågående projekt.

Vi ser väldigt positivt på att vi nu stärker vår satsning ytterligare i region Syd som i och med att Bi-Vent nu är med i gruppen även kan börja leverera ventilationslösningar. Bi-vent har redan idag ett bra samarbete med Rörläggaren och vi ser positivt på det och kommer att arbeta vidare med det. Jag ser fram emot en stark utveckling för Instalco i regionen. - Per Sjöstrand, Koncernchef för Instalco
Vi har nu fått in ytterligare ett mycket bra och seriöst företag i Instalco gruppen. Bi-Vent har en strategiskposition i Helsingborg med filial i Malmö som vi nu har som plan att växa. Vi har redan idag ett samarbete mellan Bi-Vent och Rörläggaren, det kommer vi fortsätt att ha och bygga vidare på. I och med att Bi-Vent nu ingår i gruppen kan vi nu i Syd erbjuda en komplett lösning till våra kunder - Tommy Larsson, Chef Region Syd

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland