Sawer Awad praktiserar som boendebyggare på Instalcobolaget LG Contracting.

Boendebyggare framgångsrik väg för integration

I renoveringen av miljonprogramsområdet Vivalla i Örebro har arbetslösa boende fått sex månaders praktik som boendebyggare. Instalcobolaget LG Contracting som är rörinstallatör i projektet har haft flera praktikanter och boendebyggare och vittnar om en framgångsrik modell för integration och social hållbarhet.

Bostadsområdet Vivalla byggdes i slutet av 1960-talet och idag bor det i området 7000 personer med ett 60-tal olika nationaliteter. Vivalla är ett så kallat utanförskapsområde, med stor arbetslöshet och med många bidragsberoende.

Som många miljonprogramsområden är Vivalla i behov av omfattande upprustning vilket pågått under flera år. Målet med renoveringsarbetet i Vivalla är att förändra och lyfta dess karaktär till en mer trygg och positiv boendemiljö.
Örebrobostäder, Skanska och Arbetsförmedlingen har gemensamt tagit fram en arbetsmarknadssatsning där arbetslösa i området får möjlighet att göra praktik på projektet enligt en modell som kallas Boendebyggarna. Arbetslösa boende får praktisera i projektet hos både byggherre eller underentreprenörer och där skaffa sig värdefull erfarenhet som i sin tur kan leda dem vidare på arbetsmarknaden.

LG Contracting har löpande haft flera praktikanter och boendebyggare i projektet.

- Vi har gett människor som lever i utanförskap en möjlighet att få någonting annat än vad de haft tidigare. En möjlighet att få prova ett yrke, knyta kontakter och delta på en byggarbetsplats. Prestigelöst utan fördomar, säger Mattias Hellman projektledare på LG Contracting.

Under åtta veckor har Samer Awad, med rötter i Syrien, praktiserat som boendebyggare hos LG Contracting. Han har erfarenhet från yrket då han tidigare arbetade som rörmontör i Syrien. Samer har velat lära sig både arbetet och det svenska språket.

- Det är ett spännande projekt där vi får vara med och bygga upp allt från grunden. Jag tycker det är roligt att kunna hjälpa människor och ge dem en chans att komma vidare i yrkeslivet, säger Henrik Lindgren som varit Samer Awads handledare på LG Contracting.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland