Bokslutskommuniké 2017

VD Per Sjöstrand kommenterar:

Jag är mycket nöjd att kunna avsluta 2017 med ett kvartal präglat av stark lönsamhetsutveckling och flera nya bolag i Instalco-familjen. Omsättningen för 2017 ökade till 3 114 (2 407) miljoner kronor varav 30,7 procent var förvärvad tillväxt och –1,7 procent var organisk tillväxt. Den organiska tillväxten påverkades av ett ovanligt stort projekt som hade sin kulmen under fjärde kvartalet 2016. Exkluderat detta enskilda projekt uppgick den organiska tillväxten till 1,4 procent. När vi nu går in i 2018 förväntar vi oss en stabilare utveckling i den organiska tillväxten, då betydligt fler av våra bolag kommer att ingå i beräkningsunderlaget.

Justerad EBITA för fjärde kvartalet uppgick till 101 miljoner kronor, motsvarande en rekordhög justerad EBITA-marginal om 10,8 (7,9) procent. Förklaringen till lönsamheten ligger framför allt i vår affärsmodell, där bolagen behåller sin entreprenöriella profil, men också den höga graden av specialisering. Vi har inga generalistbolag i gruppen.
Orderstocken utvecklades starkt och uppgick vid utgången av kvartalet till 3 194 (1 999) miljoner kronor, motsvarande en ökning om 59,8 procent.
Bokslutskommunikén 2017 finns att läsa i sin helhet här:

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland