Ett starkt år för Instalco.

Bokslutskommuniké 2018

VD Per Sjöstrand kommenterar bokslutskommunikén och fjärde kvartalet 2018:

Jag är mycket nöjd att kunna avsluta 2018 med ett kvartal präglat av hög lönsamhet och flera nya bolag i Instalco-familjen. Omsättningen under kvartalet uppgick till 1 264 (935) miljoner kronor. Tillväxten 2018 uppgick till 40,3 procent varav 6,6 procent var organisk tillväxt. Justerad EBITA för fjärde kvartalet uppgick till 119 (102) miljoner kronor, motsvarande en justerad EBITA-marginal om 9,4 (10,9) procent.

Orderstocken utvecklades fortsatt stabilt och uppgick vid utgången av kvartalet till 4 063 (3 194) miljoner kronor, motsvarande en ökning om 27,2 procent.

Förvärv i Sverige och Finland
Vi fortsätter att arbeta enligt vår förvärvsstrategi och under kvartalet har vi köpt bolag i både Sverige och Finland. Med el- och VS-bolaget MSI i Motala stärker vi vår position i Östergötland där vi sedan tidigare finns representerade av APC och Vallacom. Inom VS har vi också förvärvat Rörman i Svedala med vilket ytterligare kompletterar vår verksamhet i Skåne och affärsom­råde Syd.

I Finland har vi växt med de nya bolagen Twinputki och Sähkö-Buumi. Båda är verksamma i Helsingfors och specialister inom sina områden – sprinkler och el.
Sammantaget har vi under 2018 förvärvat bolag med en ungefärlig årlig omsättning på 759 miljoner och har därmed fullföljt ambitionen om förvärvad omsättning per år. Samma ambition tar vi med oss in i 2019.

Projekt i mellansegmentet
Sett över helåret har Instalcobolagen startat ett stort antal intressanta och lönsamma projekt. Det är just mängden av mindre och medelstora projekt med låg risk som borgar för Instalcos höga marginaler.

Bland annat har VVS-Kraft fått uppdraget att bygga om det centrala kylsystemet i fastigheterna för SVT, SR, UR och Berwalldhallen i Stockholm. Uppdraget kräver specialistkompetens och genomförs med särskilda hänsynstaganden till säkerhet och pågående verksamhet.

Ett projekt som sticker ut under kvartalet och som verkligen syns för slutkund och allmänhet är RIKELEKTROS arbete med skönhetskedjan Kicks största butik i Norden. Här har RIKELEKTRO gjort butiksinredningen och alla tekniska installationer i den nya butiken i Gallerian i Stockholm. Väl värt ett besök.

Under slutet av året blev det klart att Ohmegi fått förtroendet att genomföra elarbeten i Skanskas nya kontorsfastigheter i Hammarby Sjöstad i Stockholm. Kontorshusen ska när arbetet är klart rymma mer än 6 000 arbetsplatser där en av byggnaderna kommer att bli en av Stockholms högsta.

Samarbetet mellan Instalcobolagen gör att vi kan leverera attraktiva helhetslösningar till kunden. Till exempel har tre Instalcobolag inom el, VS och ventilation gemensamt varit med att starta renoveringen av anrika Elite Hotel Savoy i Malmö. Uppdraget är utformat i ett samverkansprojekt med PEAB som beställare.

Stabilt mot finansiella målen
Tillsammans i Instalco är vi nu cirka 60 bolag där alla bidrar till att hitta nya samarbeten. Instalcos bolag är välskötta och har en hög grad av entreprenörsanda och vilja att ständigt utvecklas och förbättras. Hela tiden skapar vi nya synergier mellan våra bolag. Det är just det som är så spännande med utvecklingen av Instalco, vi ser att ett plus ett kan bli mer än två.

Framgent ser vi fortsatt goda förvärvsmöjligheter och vi för löpande nära diskussioner med potentiella kandidater. Med en utplanande konjunktur tror vi ändå på ett starkt kommande år men med en något lugnare inledning.

Då vi redan nu ser att vi är på god väg att nå vårt finansiella mål om 450 miljoner i justerad EBITA (pro forma) i slutet av 2019 har styrelsen beslutat gå över till ett tillväxtmål om minst 10 procent i genomsnittlig försäljningstillväxt per år över en konjunkturcykel. Med en kombination av tillväxt, attraktiva marginaler och hög kassakonvertering ser vi med tillförsikt på 2019.

Bokslutskommunikén och rapporten i sin helhet:
https://instalco.se/investerare/finansiella-rapporter/b479855c94dcc685 

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland