Bokslutskommuniké 2019

VD Per Sjöstrand kommenterar kvartalet:

Jag kan nu stolt summera 2019 där även det sista kvartalet uppvisade stabilitet, hög lönsamhet samt starkt kassaflöde. Omsättningen under kvartalet uppgick till 1 652 (1 264) miljoner kronor, motsvarande en tillväxt om 30,7 procent varav 6,0 procent var organisk. Justerad EBITA för fjärde kvartalet uppgick till 157 (120) miljoner kronor, motsvarande en justerad EBITA-marginal om 9,5 (9,5) procent. Orderstocken är fortsatt stabil och uppgick vid utgången av kvartalet till 4 865
(4 063) miljoner kronor, motsvarande en ökning om 19,8 procent.

Anrika bolag och nya uppstickare
Vi har under 2019 förvärvat 19 nya bolag med en sammanlagd årsomsättning på knappt 1,5 miljarder kronor vilket är långt över vår inriktning om en förvärvad omsättning på 600-800 miljoner per år. Under årets avslutande kvartal har vi kunnat hälsa fyra nya bolag i Sverige och två i Norge in i Instalco-familjen.

I Sverige har vi förvärvat de två anrika bolagen Henningsons Elektriska i Falun grundat 1939 och Borås Rörinstallationer grundat 1933. De båda bolagen bidrar med sin långa hantverkstradition och erfarenhet till en bra mix tillsammans med övriga yngre bolag i Instalco. Vidare har vi förvärvat Tingstad Rörinstallation i Göteborg samt för första gången tagit position i Småland genom förvärvet av Elovent i Kalmar.
I Norge har vi etablerat verksamhet i Lillehammer genom förvärv av VS-bolaget Medby och i Kristiansand har vi utökat verksamheten genom ventilationsgruppen Ventec. Förvärvet av Ventec är ett steg på vägen att bli multidisciplinära i regionen runt Kristiansand i södra Norge.

Dotterbolag i samarbete
Samarbetet mellan Instalcobolagen gör att vi kan leverera attraktiva helhetslösningar till våra kunder. Ett mindre men mycket gott exempel på detta är fyra Instalcobolag som har samarbetat vid byggnationen av ett nytt LloydsApotek i Malmö. Uppdraget har gällt installationer av VS, el, ventilation och sprinkler. Med fyra egna bolag i samma projekt har vi kunnat leverera kostnadseffektivt, snabbt och med hög kvalitet. Det här är ett utmärkt exempel på hur Instalcomodellen fungerar.

I Norge har vi under kvartalet fått vårt hittills största flerbolagsuppdrag. Det är de två Instalcobolagen Andersen og Aksnes och Teknisk Ventilasjon som samarbetar kring installationer av VS och ventilation i ett lägenhetsprojekt i Oslo. Kunden är Betonmast AS på uppdrag av Stor-Oslo Eiendom.

Nytt hållbarhetsprogram
Instalcos strategi är att växa såväl via förvärv som organiskt. All tillväxt ska ske på ett sätt som är hållbart ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.

Jag är därför extra stolt över att vi alldeles i dagarna lanserar vårt nya hållbarhetsprogram, Hållbara installationer med ett egenutvecklat certifieringssystem. Syftet med programmet är att flytta fram Instalcos position som ett ledande hållbart installationsföretag i Norden. Vi vill också ta ett ännu större grepp och ansvar inom området bland annat genom vårt certifieringssystem Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt.

Hållbarhetsprogrammet sätter fokus på tre huvudområden som ska genomsyra koncernens hållbarhetsarbete: Trygg och utvecklade arbetsmiljö, Hållbara installationer samt Moget ledarskap.

Vi fortsätter också vårt arbete med att öka vårt serviceutbud. Ambitionen är att öka Instalcos totala serviceandel från tidigare 15 procent till 25 procent. För att nå dit bygger vi nu en organisation med serviceavdelningar i våra dotterbolag som vid avslutade projekt ska erbjuda kunderna serviceavtal.

Tillsammans med 3 000 medarbetare kan jag summera ett framgångsrikt 2019 för Instalco och ser fram emot ett minst lika bra 2020.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland