Bokslutskommuniké 2021

VD Robin Boheman kommenterar kvartalet: 

Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 2 648 (2 078) miljoner kronor, motsvarande en tillväxt om 27,5 procent. EBITA för kvartalet uppgick till 227 (190) miljoner kronor, motsvarande en EBITA-marginal om 8,6 (9,2) procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten var starkt och uppgick till 383 (277) miljoner.

Vi kan summera ett starkt 2021 med en total nettoomsättning på 8 890 miljoner och en EBITA-marginal på 8,4 procent vilket är ett styrkebesked givet de utmanande förutsättningar som har varit under 2021.

Under fjärde kvartalet har vi fortsatt haft en högre sjukfrånvaro än normalt och där stigande råvarupriser också har påverkat oss negativt. Ett prioriterat fokusområde under kvartalet har varit cash management. Arbetet med att förstärka kassaflödet har gett önskvärda positiva effekter.

Trots att vi i skrivande stund i hög grad påverkas av coronavirusets effekter, ser vi mycket ljust på 2022. Efterfrågan på de tjänster vi erbjuder är hög och vi har en bra förvärvspipeline.

Geografisk och verksamhetsmässig breddning
Under fjärde kvartalet har vi passerat milstolpen 100 dotterbolag. Vi kommer att fortsätta vår förvärvsresa och söka de främsta företagen i branschen; Instalco är skapat just för att vara den bästa ”hamnen” för installationsbolag.

I Sverige har vi breddat oss genom förvärv av Blomquist­koncernen i Bollnäs med verksamhet inom värme, kyla och ventilation samt anrika Lidingö Elektriska i Stockholm som är verksamma inom service. Vi har också breddat oss geografiskt genom förvärv av våra första bolag i Norrbotten, MRM och EPS vilka är nischade mot industrin och infrastrukturområdet på den alltmer växande marknaden i norra Sverige.

I Finland har vi gjort vårt första industribolagsförvärv genom Nordpipe Composite Engineering (NCE) som tillhandahåller produktion och installation av kompositlösningar till industrin. NCE samarbetar sedan tidigare med flera Instalcobolag.

Fem Instalcobolag i gemensamt uppdrag
Centralt i Instalcomodellen är att skapa samarbete och synergier mellan våra dotterbolag och vi samordnar anbudsarbete och resursfördelning. Detta leder till korsförsäljning och i många fall har vi fler än ett Instalcobolag i samma projekt.

Ett tydligt exempel på det från fjärde kvartalet är att fem Instalcobolag har fått ett gemensamt uppdrag åt Peab. Uppdraget gäller projektering och installation av el, VS, ventilation och sprinkler vid ombyggnaden av en av Entré-fastigheterna i Malmö. Projektet ska göras i samverkansentreprenad och utförandet ska göras av El-pågarna (el), Bi-Vent (ventilation), Rörläggaren (värme & sanitet), Sprinklerbolaget (sprinkler) och Intec (projektering).

Positivt helår med påverkan av pandemin
Jag är mycket stolt över att kunna summera 2021 på ett så pass positivt sätt, trots en stor yttre påverkan i form av pandemi och höjda råvarupriser. Jag är imponerad av hur skickligt våra dotterbolag har hanterat situationen och över att de fortsatt har kunnat leverera de starka resultat de har gjort. Det är ett tydligt bevis på att Instalcomodellen fungerar.

Nu ser vi fram emot 2022 där vi kommer att fortsätta vår strategi att stärka våra verksamhetsområden teknikkonsult och industri samt prioritera att bredda vår bas av bolag i Norge och Finland. Instalcos resa med början 2014 är fascinerande på många sätt. Ett fint kvitto på det är att Instalco från och med 2022 återfinns på Large Cap-listan på Nasdaq Stockholm.


Delårsrapporten i sin helhet:

https://mb.cision.com/Main/15570/3509042/1536782.pdf

 

 

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland