Börsveckan och Erik Penser Bank ger köpråd av Instalcoaktien

Tidningen Börsveckan går i senaste numret ut med köpråd av Instalcoaktien. ”Instalco har mer att ge” skriver Börsveckan i sin analys efter Instalcos Q2-rapport. Även Erik Penser Bank skriver positivt i sin Instalco Q2-analys och höjer sitt motiverade värde till 190-200 kr för Instalcoaktien.

Gabriel Isskander på Börsveckan skriver:

”Installationsbolaget, tillika förvärvsmaskinen Instalco redovisar starka siffror för Q2 där orderboken ökat med över 30 procent och vinsten likaså. Aktien har helt klart mer att ge.

Instalcos Q2-rapport i onsdags var riktigt fin med tanke på coronapandemins utbrott och dess negativa effekter mot samhället i stort under andra kvartalet.

Bolaget lyckades ändå växa med 2,3 procent organiskt i Q2 och med totalt 23 procent inkluderat förvärven som genomförts tidigare. Än viktigare var att tillväxten inte skedde på bekostnad av sämre marginaler. Det justerade rörelseresultatet (ebita) landade på 150 Mkr (123) vilket gav en marginal om 8,7 procent (8,8).

Aktien har gått starkt på senare tid, med en uppgång kring 25 procent hittills i år och 90 procent senaste året. Börsvärdet är runt 8,5 miljarder kr och justerat för nettoskulden så värderas Instalco till 15 gånger ebita på våra prognoser för 2020.

Redan nästa år är min bedömning att rörelsevinsten kan stiga mot 700 Mkr, troligtvis är det konservativt räknat givet de många förvärven bolaget gjort hittills i år och som även kommer påverka 2021.
En ev/ebit-multipel kring 15 på den vinsten ger oss en riktkurs nära 200 kr när vi drar bort nettoskulden.

Det lämnar en fortsatt fin uppsida i aktien på dryga 20 procent på ett års sikt och där vi som sagt räknar med fortsatta förvärv under hösten vilket lär påverka vinstprognosen positivt även för 2021.

Vi upprepar köprådet.”

Erik Penser Bank skriver i sin Instalco Q2-rapport:

”Instalco kom in med en Q2 rapport där omsättningen ökade 23% och EBIT 6% yoy. Sett till halvåret ökade EBIT 16% yoy. Omsättningen var därmed något under våra estimat medan EBIT var cirka 10% lägre. Jämfört med de få andra estimat som finns kom dock både omsättning och EBIT in högre än väntat.

Orderboken är uppe på 6 Mdr per juni vilket innebär en tillväxt om 22% YTD vilket kan jämföras med Bravida som för samma period visade en tillväxt om 3%. Förvärvstakten har hållits uppe under hela året hittills och ökade från 165 mkr i förvärvad omsättning i Q1 till 336 mkr i Q2. I juli har ytterligare 370 mkr i omsättning förvärvats vilket kommer in i Q3.

Vi ökar vårt motiverade värde till 190-200 kr.

Med anledning av den starka utvecklingen av förvärv och orderbok höjer vi vår prognos med 4-5% för EPS 2020-2021. Vi anser att PE 18 och EV/EBIT 16 på 2021 är en rimlig värdering med hänsyn till det starka kassaflödet och den stabila vinsttillväxt om 15-20% Instalco levererar.”

130 lokala företag  i Sverige, Norge och Finland