Börsveckan rekommenderar köp av Instalcoaktien

Den 20 februari slog Instalcoaktien all-time-high med en notering på 155 kr. Samtidigt har Instalco fått positiva omdömen av bland annat tidningen Börsveckan som rekommenderar köp av Instalcoaktien.

Börsveckan nr 7 10 februari skriver:

”Det som sticker ut under fjolåret var den höga förvärvstakten. Instalco har som mål att förvärva bolag med en omsättning mellan 600-800 Mkr årligen. Ifjol landade man på nästan 1,5 miljarder (19 förvärv). Bara under Q4 var den siffran 450 Mkr och orderstocken var vid utgången av 2019 cirka 20 procent högre än föregående år så utsikterna ser bra ut även inför 2020. Detta är något som bekräftas av vd Per Sjöstrand som menar att man ser fram emot ”ett minst lika bra 2020” som 2019.”

”Det löpande kassaflödet finansierar förvärven. Instalco hade ett kassaflöde från den löpande verksamheten på 495 Mkr ifjol (338). I takt med att förvärven kommer in så adderas kassaflöden som successivt ökar förvärvskapaciteten. Balansräkningen är solid med en nettoskuld på 870 Mkr, motsvarande 1,7 gånger rörelsevinsten för 2019. Bolaget lockar också en hel del entreprenörer på den fragmenterade installationsmarknaden och man erbjuds goda möjligheter till korsförsäljning och synergier med övriga dotterbolag.”

130 lokala företag  i Sverige, Norge och Finland