David Alm yngsta dotterbolags-vd:n i Instalco

David Alm, 31 år, är ny vd på Instalcobolaget Elovent i Kalmar. David är tidigare delägare i Elovent och har varit med i bolaget sedan starten 2015. Tidigare vd Per Jonsson kommer att finnas kvar i bolaget med en rådgivande roll.

David Alm har trots sin relativt låga ålder en gedigen erfarenhet från elbranschen. David gick elprogrammet på gymnasiet och har sedan dess arbetat med el. Först på Neagruppen, därefter på Skanska installation och sedan 2015 på Elovent. Där har han kamperat tätt ihop med vd och tidigare delägaren Per Jonsson.

- Per och jag har haft ett nära samarbete under hela resan och det har varit fantastiskt roligt att vi lyckats bygga upp det här på den korta tiden. Vi har expanderat ganska mycket under början av 2021 så de stora utmaningarna blir att alla nyanställda kommer in i sina roller på ett bra sätt och att vi kan fortsätta arbeta i samma anda som tidigare, säger David Alm.

David är den yngsta av Instalcos 90 dotterbolags-vd:ar.

- Jag ser oerhört positivt på framtiden, vi har fått in riktiga superkillar både på kontoret och som elektriker.

Elovent är ett bolag som förutom el även har specialiserat sig på området tele, data och larm. Bolaget har 33 anställda och har sitt huvudkontor i Kalmar. Elovent utför tjänster inom elentreprenader, elservice och tele, data och larm, där man bland annat installerar datafiber, passersystem, övervakningsanläggningar samt inbrott- och brandlarm.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland