Delårsrapport april - juni 2021

VD Per Sjöstrand kommenterar kvartalet:

Under första halvåret har Instalco fortsatt att visa god lönsamhet och stark tillväxt. Detta trots att både Instalco och bygg- och installationsbranschen nu på riktigt fått känna av pandemins effekter i ett senare skede än många andra branscher.

Trots relativt besvärliga yttre effekter under kvartalet levererar Instalco ännu en gång ett mycket starkt kvartalsresultat vilket jag är mycket stolt över och det visar styrkan i vår affärsmodell. Vi ser positivt på helåret med en långsam återgång till ett mer normalt samhälle efter pandemin.

Breddning av geografi och verksamhet
Andra kvartalet har varit förvärvsintensivt med olika typer förvärv. Bland annat har vi klivit in i Blekinge, som tidigare varit en vit fläck för oss, genom förvärv av El­installationer i Karlshamn och Lampans Elinstallationer i Karlskrona. Ett exempel på tilläggsförvärv är Instalcobolaget Henningsons El i Falun som breddat sig mot kraft- och industriområdet genom förvärv av Industriprodukter i Söderhamn.

Vi fortsätter att söka och hitta närliggande spännande discipliner till vår ordinarie verksamhet. Ett exempel på det är förvärvet av Nihlén Elmontage i Göteborg som är specialiserade på installation och drift av gatubelysningsnätet vilket är ett område med stor potential.

Bland de större nya projekten kan nämnas uppdraget vid utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholm. Rörgruppen, Ohmegi och Intec har fått i uppdrag av NCC och Region Stockholm att i samverkansentreprenad vara med att bygga ut tunnelbanedepån i Högdalen som ska serva den ökade mängden tunnelbanetåg.

Utmaningar och möjligheter
Installationsbranschen står inför många utmaningar men också fantastiska möjligheter. Höjda råvarupriser, främst på koppar och stål, som vi nu arbetar intensivt med för att kunna kompensera effekterna av, en eventuell cementbrist i Sverige som kan komma att påverka oss och höjda sjukfrånvarotal på grund av pandemin påverkar branschen. Samtidigt ges stora möjligheter med många gröna omställningar, energiprojekt, investeringar, ombyggnader och modernisering, automatisering av industri- och bostadssektorn och mycket mer som framöver kommer att påverka branschen positivt.

Vi startade Instalco 2014 med sikte på att bli den ledande nordiska installatören inom el, VS, ventilation och kyla. Vi är snart där. Sju år går fort och vi har haft en fantastisk resa så här långt och nu består vi av ett hundratal dotterbolag i daglig samverkan över hela Norden. Vi har under hela resan levererat starka resultat, lämnat ifrån oss väl genomförda projekt, utvecklat branschen genom att lansera innovativa idéer, deltagit aktivt i miljöomställningen och vi har ett modernt ledarskap med fantastiskt många duktiga medarbetare. Ändå känns det bara som en början på det vi vill åstadkomma.

Själv går jag nu vidare till att ta över ordföranderollen i Instalco och lämnar över såväl en stark rapport till marknaden och samtidigt med varm hand vd-ansvaret till Robin Boheman. Jag önskar honom hjärtligt lycka till med utvecklingen av bolaget. För mig som bolagets grundare och avgående vd har det varit en ära att leda och tillsammans med alla fantastiska medarbetare bygga detta fina bolag.

Delårsrapporten i sin helhet:
https://mb.cision.com/Main/15570/3402811/1458741.pdf

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland