Delårsrapport januari - juni 2018

Instalcos VD Per Sjöstrand kommenterar kvartalet:

Jag är stolt över att kunna summera ett starkt första halvår för Instalco, med hög tillväxt och lönsamhet i andra kvartalet. Omsättningen i kvartalet uppgick till 1 174 (781) miljoner kronor. Tillväxten uppgick till 48,7 procent varav 14,4 procent var organisk tillväxt. Justerad EBITA för andra kvartalet uppgick till 107 (69) miljoner kronor, motsvarande en justerad EBITA-marginal om 9,1 (8,9) procent. Med den höga lönsamheten är vi på god väg mot vårt EBITA-mål om 450 miljoner kronor (pro forma) år 2019.

Orderstocken utvecklades fortsatt väl och uppgick vid utgången av kvartalet till 3 875 (2 496) miljoner kronor, motsvarande en ökning om 55,2 procent. Vi har under några kvartal haft en orderstock som varit högre än de senaste 12 månadernas omsättning – klart över vårt historiska snitt – vilket nu avspeglas i omsättningen.

Vi fortsätter arbeta enligt vår aktiva förvärvsagenda, och under kvartalet har vi förvärvat fyra nya bolag som kommer att bidra till gruppens fortsatta utveckling. Med Dala Kylmecano i Borlänge kompletterar vi vårt utbud med specialistkunskap inom värmepumpar och kyla. Med APC Elinstallatören stärker vi vår position i den expansiva regionen Östergötland, där koncernens dotterbolag Vallacom finns sedan tidigare.

I Norge har vi förvärvat Teknisk Ventilasjon, som etablerar Instalco på en ny marknad i Trondheim med omkringliggande områden. Bolaget är verksamt inom ventilation och är specialister på inomhusklimat.

Även i Finland har vi växt under kvartalet genom förvärv av LVI-Urakointi Paavola. Bolaget erbjuder VS-installationer samt ventilationsarbeten i främst Helsingfors med omnejd och har sedan tidigare samarbeten med flera Instalco-bolag på den finska marknaden.

Sammantaget har vi sedan årsskiftet förvärvat bolag med årlig omsättning på drygt 550 miljoner kronor, och är därmed helt enligt plan mot vår ambition om 600-800 miljoner kronor i förvärvad omsättning per år. Vi ser ett fortsatt gynnsamt förvärvsklimat och för dialoger med många duktiga entreprenörer. Som alltid köper vi bara kvalitetsbolag med bevisad lönsamhet och moget ledarskap.

Delårsrapport för januari-juni 2018 finns tillgänglig i sin helhet:
https://instalco.se/investerare/finansiella-rapporter/9be1ff91f13756f5

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland