Delårsrapport januari - juni 2020

VD Per Sjöstrand kommenterar kvartalet:

Instalcos andra kvartal 2020 har trots den rådande situationen med coronapandemin varit starkt. Omsättningen under kvartalet uppgick till 1 725 (1 406) miljoner kronor, motsvarande en tillväxt om 22,7 procent varav 2,3 procent var organisk. Justerad EBITA för andra kvartalet uppgick till 150 (123) miljoner kronor, motsvarande en justerad EBITA-marginal om 8,7 (8,8) procent. Orderstocken är fortsatt stark och uppgick vid utgången av kvartalet till 6 006 (4 508) miljoner kronor, motsvarande en ökning om 33,2 procent.

Fortsatt fungerande bransch
Det vi har sett under andra kvartalet är en fungerande bygg- och installationsbransch som inte nämnvärt blivit påverkad av virusutbrottet hittills. Vi följer myndigheternas rekommendationer gällande coronaviruset och har efter anpassningar tillsammans med kund kunnat driva vår verksamhet i stort sett som vanligt. Leveranser har också fungerat och kunderna har fortsatt att beställa nya uppdrag. De tre månaderna april, maj och juni var relativt lika varandra. Affärsområdet Övriga Norden har dock presterat något sämre än önskvärt.

Marknaden är fortfarande svårbedömd och vi förbereder oss för olika scenarier om vi skulle bli mer påverkade av pandemin under senare kvartal.

Hög förvärvstakt
Coronapandemin har inte påverkat vår förvärvstakt. Under andra kvartalet genomfördes fem förvärv av bolag med mycket hög kvalitet som alla bidragit till vårt starka resultat. Fyra av förvärven har varit i Sverige och ett i Finland. I Sverige har vi förstärkt vår verksamhet i Umeå, Uppsala och Kalmar genom förvärv av Norrtech, Teampipe och Avent. Teampipe är ett bolag som har nischat sig inom svetsning och rördragning i känsliga miljöer som exempelvis inom läkemedelsindustrin.

Genom förvärvet av Miljöventilation har vi för första gången tagit position i Sundsvallsområdet vilket är en ny och spännande marknad för oss. I Finland har vi utökat vår närvaro i norra delen i och med förvärvet av elbolaget Sähkö¬Arktia i Uleåborg. Bolaget blir ett starkt komplement till den VS-verksamhet vi sedan tidigare har där.

I vår verksamhetsidé ingår att hitta och utveckla nya ledare för framtiden. Vi arbetar nära ledningen i våra dotterbolag och under kvartalet har vi tillsatt nya vd:ar i fem av bolagen, i huvudsak genom internrekrytering.

Fokus på mellansegmentet
Den rådande pandemin har inte i någon nämnvärd utsträckning påverkat vår orderingång. Vi har under kvartalet fortsatt att teckna kontrakt för nya installations- och serviceuppdrag, stora som små, med fokus på det vi kallar mellansegmentet 1 – 75 miljoner kronor.
PoB:s Elektriska och El-Pågarna har gemensamt tecknat ett nytt treårigt ramavtal med JM gällande elinstallationer vid kommande bostadsbyggen. PoB:s Elektriska och JM har sedan i slutet av 80-talet ett nära samarbete kring elinstallationer vid nyproduktion av bostäder.

Att skapa synergier och korsförsäljning mellan våra bolag är grundläggande hörnstenar i Instalcos affärs-modell. Ofta har vi två eller flera Instalcobolag inblandande i samma projekt vilket skapar enkelhet och mervärde för kunden. Ett sådant exempel är Bi-Vent och Sprinkler¬bolaget som gemensamt fått uppdraget av Skanska att utföra installationer av ventilation och sprinkler vid bygget av E.ON:s nya nordiska huvudkontor i Malmö.

Instalco är inte bara verksamt på stora byggarbetsplatser, vi erbjuder också installationer inom detaljhandeln, främst då genom Rikelektro som nu avslutat den omfattande renoveringen av Åhléns City i Stockholm. Ett fint exempel på vår bredd och samtida specialistkompetens.

Bidrar till samhällsnytta
Instalcos ambition är att varje dag bidra till samhällsnytta genom klimatsmarta och energieffektiva installationer som leder till lägre resursförbrukning och därmed en mer hållbar planet. Våra projekt bidrar bland mycket annat till att skolor, sjukhus och andra samhällsbärande funktioner kan fungera varje dag, året runt. Energieffektivisering genomsyrar vårt nya hållbarhetsprogram ”Hållbara Installationer” som vi under kvartalet implementerat på våra marknader Sverige, Norge och Finland.

Delårsrapporten i sin helhet:
https://mb.cision.com/Main/15570/3175799/1294110.pdf

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland