Delårsrapport januari - mars 2019

VD Per Sjöstrand kommenterar kvartalet:
Instalco har inlett 2019 med god tillväxt och lönsamhetsutveckling. Omsättningen under kvartalet uppgick till 1 218 (979) miljoner kronor. Tillväxten för kvartalet uppgick till 24,4 procent varav 5,8 procent var organisk tillväxt. Justerad EBITA för första kvartalet uppgick till 92 (73) miljoner kronor, motsvarande en justerad EBITA-marginal om 7,6 (7,4) procent.
Orderstocken utvecklades fortsatt stabilt och uppgick vid utgången av kvartalet till 4 391 (3 736) miljoner kronor, motsvarande en ökning om 17,5 procent.

Förvärv av kvalitetsbolag
Under första kvartalet har vi gjort tre högkvalitativa bolagsförvärv i Sverige. Genom elbolaget EKTK i Sala stärker vi vår position inom industriområdet där EKTK är specialister på elkraft och distributionsnät. Inom VS har vi förvärvat Aquadus i Eskilstuna där Mälardalen är ett viktigt område för oss. Vi har även växt i Stockholm genom förvärvet av ventilationsbolaget Aircano.

Under kvartalet har vi även kommit igång med ett eget nytt bolag, KWA Rör i Ystad. Idén med att starta upp egna bolag har vuxit fram som ett komplement till den huvudsakliga förvärvsstrategin. Instalcos ”Start up-modell” kommer vi att använda vid speciella tillfällen då rätt förutsättningar och rätt lokala entreprenör finns.

I början av året har vi genomfört vd-byten i fyra av våra dotterbolag. Rörläggaren och Andersen og Aksnes tidigare vd:ar arbetar numera heltid som affärsområdesansvariga inom Instalco. El-Expressen har haft ett generationsskifte i sin ledning och Rodens Värme och Sanitet tidigare vd har numera rollen att utveckla bolaget inom nya installations­grenar. Samtliga nytillsatta vd:ar är rekryterade från de egna leden och genom Instalcoskolan.

Samarbeten och synergier
Instalco fokuserar på det vi kallar mellansegmentet med mindre och mellanstora projekt. Våra bolag är högt specialiserade i sin verksamhet vilket är en viktig del i Instalcomodellen. Det skapar synergier och möjliggör samarbete mellan olika discipliner som i sin tur skapar effektivitet och höga marginaler.

Ett exempel på det är det multidisciplinära projektet i Bålsta där DALAB, Sprinklerbolaget och Automationsbolaget fått i uppdrag att leverera gemensamma installationer åt Skanska vid byggnationen av en ny ICA Maxi. Uppdraget gäller installationer av VS, ventilation, sprinkler samt styr- och övervakningssystem.

Ett annat exempel är VVS Installatör och DALAB som gemensamt utför installationer av VS, el och ventilation i samband med att Falu kommun ska bygga den nya Södra skolan i Falun.
Under inledningen av året blev det också klart att Instalco får nya uppdrag vid bygget av forsknings­anläggningen ESS i Lund. Rörläggaren och Bi-Vent har fått i uppdrag av Skanska att utföra ventilations- och rörinstallationer vid ESS campusområde. Den flervetenskapliga forskningsanläggningen kommer när den är i drift 2023 att bedriva forskning inom bland annat miljö, hälsa, läkemedel och energi.

I takt med att antalet bolag inom Instalco ökar ser vi även att samverkan mellan bolagen ökar. Korsförsäljning och nya kundkontakter skapas och bolagen får möjlighet att komma in i projekt de inte hade möjlighet att tidigare nå själva.

Fortsatt stabil marknad
Tittar vi framåt bedömer vi att marknaden under året kommer att vara stabil med en fortsatt hög efterfrågan på installationstjänster. Den allmänt utplanande konjunkturen gör dock att det tar något längre tid än normalt för en del projekt att komma igång.

Under året fortsätter vi arbetet med hållbarhetsprogrammet som ska leda fram till nya koncerngemensamma hållbarhetsmål.

För Instalcos del ser jag fortsatt mycket positivt på det kommande året då vi firar Instalcos 5-årsjubileum.

Kvartalsrapporten i sin helhet: https://mb.cision.com/Main/15570/2806496/1039624.pdf

130 lokala företag  i Sverige, Norge och Finland