Delårsrapport januari – mars 2020

VD Per Sjöstrand kommenterar kvartalet:
Trots den rådande situationen i världen med utbrottet av coronaviruset har Instalco gjort ett starkt kvartal. Omsättningen under kvartalet uppgick till 1 676 (1 218) miljoner kronor, motsvarande en tillväxt om 37,6 procent varav 11,4 procent var organisk. Justerad EBITA för första kvartalet uppgick till 131 (92) miljoner kronor, motsvarande en justerad EBITA-marginal om 7,8 (7,6) procent. Orderstocken är fortsatt stabil och uppgick vid utgången av kvartalet till 5 215 (4 391) miljoner kronor, motsvarande en ökning om 18,8 procent.

Relativt opåverkade
Krisen har inte slagit lika hårt mot bygg- och installationsbranschen som mot många andra branscher. Våra arbetsplatser har kunnat hållas öppna och leveranser av material till våra uppdrag har också fungerat som vanligt. Dock är vi ödmjuka för situationen och vi räknar med att både entreprenader och service kommer att drabbas på något sätt. Vi förbereder vi oss inför olika scenarier och med all säkerhet kommer även vi att märka av effekter, även om vi hittills inte har gjort det i någon större utsträckning.

Det vi har sett påverka oss är en ökad sjukfrånvaro under mars och att vi i Norge och Finland även har haft personal som tvingats vara hemma från arbete för att ta hand om barn när förskolor och skolor varit stängda. Vi har märkt av en viss nedgång i serviceuppdrag då arbetsplatser och privatpersoner vill undvika främmande människor i sin miljö. Vi har också sett en viss minskning av uppdrag i miljöer med kvarboende som exempelvis stambyten i bostäder. Marknaden är dock mycket svårbedömd och det råder en stor osäkerhet som i alla branscher.

Inom Instalco planerar vi för att kunna möta eventuella effekter även i vår bransch. Med en bred produktportfölj med många lokalt starka dotterbolag har vi en flexibel struktur som gör att vi kan anpassa oss till svängningar i marknaden. Samarbetet inom Instalco är en framgångsfaktor och i den rådande situationen kommer det med säkerhet att bli än större fokus på samverkan inom gruppen. Vi kommer att behöva vara mycket lyhörda och flexibla för att tillsammans med våra kunder lösa situationer som uppstår.

Fortsätter enligt förvärvsplan
Instalco står finansiellt starkt inför framtiden. Vi fortsätter att teckna kontrakt för nya installationsuppdrag, stora som små, och vi fortsätter att föra dialog med förvärvskandidater enligt plan. Vår förvärvs­pipeline är oförändrad och vi står fast vid vår inriktning på en förvärvad årlig omsättning av 600-800 miljoner och den känner vi oss säkra att nå.

Året har också inletts enligt förvärvsplan. I Sverige har vi fortsatt vår geografiska expansion genom förvärv av el-företaget ELUB i Växjö vilket ger oss verksamhet i Kronobergs län som tidigare varit en vit fläck för oss. I Norge har vi förstärkt vår position i Innlandet fylke genom förvärv av Haug og Ruud i Lillehammer. Förvärvet är ett steg mot att bli multidisciplinära i regionen.

Jag vill med stolthet kommentera Instalcos stora sjukhusprojekt åt NCC och Region Sörmland som blivit offentligt under första kvartalet. Inte mindre än sex Instalcobolag under ledning av Rörgruppen och Ohmegi är involverade i Instalcos hittills största projekt när sjukhusen i Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping ska byggas ut och moderniseras. Uppdraget ska utföras under 2020-2026 med ett ordervärde av cirka 700 miljoner, vilket till största delen kommer att inkluderas i orderingången för andra kvartalet 2020.

Byggbranschen driver samhället framåt
I den situation som nu råder är det av största vikt att samhället hålls igång på det sätt som är möjligt. Byggbranschen är idag en stor del av BNP och det är viktigt att den hålls igång och kan hjälpa till att driva samhället framåt. Vi måste se till att hjulen i samhället snurrar och att näringslivet inte stannar.

Därför vill jag uppmana statliga verk, kommuner och landsting att plocka fram tidigare planlagda projekt och lägga ut jobb och beställningar. Det kan exempelvis vara renoveringar av stängda gymnasie- och högskolor men också att initiera och redan nu starta upp byggprojekt som ligger i pipeline för framtiden. Politikerna borde ta tillfället i akt och satsa ännu mer på bygginvesteringar nu under krisen för att minimera skadorna i samhället så mycket som möjligt.

Delårsrapporten i sin helhet:
https://mb.cision.com/Main/15570/3106112/1243551.pdf

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland