Delårsrapport januari - mars 2021

VD Per Sjöstrand kommenterar kvartalet:
Omsättningen för första kvartalet uppgick till 1 942 (1 676) miljoner kronor, motsvarande en tillväxt om 15,9 procent. Justerad EBITA för första kvartalet uppgick till 154 (131) miljoner kronor, motsvarande en justerad EBITA-marginal om 8,0 (7,8) procent. Orderstocken är fortsatt stark och uppgick vid utgången av kvartalet till 6 708 (5 215) miljoner kronor, motsvarande en ökning om 28,6 procent.

Genom hela pandemin har Instalco klarat sig mycket väl hittills och har inte blivit allt för påverkade. Årets första kvartal visar dock att pandemin är långt ifrån över och det har varit vårt tuffaste kvartal hittills till följd av covid-19 med sjukfrånvaro och periodvisa nedstängningar av byggarbetsplatser. Segment Sverige har trots det levererat ett starkt resultat, men som väntat har det varit en större påverkan på våra bolag i Norge och Finland. Vi fortsätter med strategin att prioritera lönsamhet före volym i den norska verksamheten.

Trots den något tröga starten på året ser vi mycket positivt på helåret.

Förändringar i koncernledningen
Jag har tidigare i år meddelat att jag har för avsikt att lämna vd-rollen i Instalco för att istället ta positionen som styrelseordförande. Det gör att jag kommer att kunna fokusera än mer på de strategiska frågorna och framtidssatsningarna för Instalco. Jag ser fram emot att arbeta i den mycket kompetenta styrelse som Instalco har.

Jag är mycket glad att Robin Boheman, CFO i Instalco, har accepterat erbjudandet att ta över rollen som vd i koncernen från den 1 september. Robin och jag har arbetat mycket tätt tillsammans sedan Instalco bildades 2014 och hans erfarenheter från koncernens förvärvsarbete och ekonomifunktion gör honom till en utmärkt efterträdare. Med Robin som ny vd säkerställer vi kontinuitet och rätt Instalcoanda.

Förvärv som stärker och breddar
Under kvartalet har vi förstärkt vår verksamhet i Sverige genom förvärv av Lincom i Norrköping, Kempes El i Kramfors och Stockholm Luftkompetens. I Norge har vi etablerat oss i den allra nordligaste regionen genom förvärv av JB Elektro i Tromsö.

Etableringen av vårt nya affärsområde Teknikkonsult med dotterbolaget Intec har också börjat bära frukt. Intec har gjort flera egna bolagsförvärv och består nu av 150 tekniska konsulter med kontor på ett tiotal orter i Sverige. Intec samarbetar med alla typer av kunder och kategorier inom bygg- och installationssektorn gällande projektering och installationssamordning.

Korsförsäljning mellan våra dotterbolag och samarbete i projekt är centralt i Instalco. Två fina exempel på det under kvartalet är när fyra olika Instalcobolag samarbetar i samma projekt. Det ena gäller ett uppdrag åt NCC vid bygget av ett vård- och omsorgsboende i Stockholm och det andra är uppdraget åt Peab vid bygget av Oatlys nya huvudkontor Gjuteriet i Malmö. Vid båda projekten har vi kunnat ge kunden ett multidisciplinärt attraktivt erbjudande med hög kvalitet.

Samarbete för ett renare vatten
Under kvartalet har vi tagit nästa steg i utrullningen av vårt nya hållbarhetsprogram. Instalco och Naturskyddsföreningen har inlett ett samarbete för att minska förekomsten av läkemedel i naturen. Samarbetet möjliggör för Naturskyddsföreningen att kunna intensifiera arbetet kring vattenrening och läkemedelsutsläpp vilket bidrar till renare vatten i Norden, framför allt i Östersjön. Rening av vatten och luft ligger oss varmt om hjärtat. Vi installerar dagligen vatten- och luftreningsanläggningar och vi vill skapa en bättre miljö genom att bidra med det vi kan. Att erbjuda hållbara och energieffektiva lösningar för våra kunder är en stor del av vår vardag.


Delårsrapporten i sin helhet:
https://mb.cision.com/Main/15570/3341867/1413754.pdf

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland