Delårsrapport januari-september 2017

VD Per Sjöstrand kommenterar kvartalet:

Instalco uppvisade fortsatt stabil omsättningstillväxt med god lönsamhet under det tredje kvartalet. Omsättningen ökade till 708 (556) miljoner kronor varav 26,9 procent var förvärvad tillväxt och 0,2 procent var organisk tillväxt – en klar förbättring jämfört det andra kvartalet. Justerad EBITA uppgick till 48 miljoner kronor, motsvarande en justerad EBITA-marginal om 6,8 (2,7) procent.

Orderstocken fortsatte att utvecklas positivt och uppgick vid utgången av kvartalet till 2 611 (1 911) miljoner kronor, motsvarande en ökning om 36,6 procent.

Generellt noterar vi en mycket hög efterfrågan på installationstjänster och vi fokuserar primärt på att leverera våra tjänster inom ramen för våra återkommande och starka kundrelationer.

Delårsrapport för januari-juni 2017 finns tillgänglig i sin helhet:
http://mb.cision.com/Main/15570/2385499/748094.pdf

130 lokala företag  i Sverige, Norge och Finland