Delårsrapport juli - september 2021

VD Robin Boheman kommenterar kvartalet:

Tredje kvartalet har förlöpt under pandemiförhållanden vilket fortfarande har påverkat oss, särskilt i Norge och Finland. Vi har märkt, i likhet med tidigare under pandemin, en fortsatt tröghet i nytecknande av kontrakt och vi har haft en högre sjukfrånvaro än normalt. Vi har också till viss del blivit påverkade av ökade råvarupriser under kvartalet.

Vi ser nu med tillförsikt fram emot den annalkande återgången till en mer normal tillvaro utan restriktioner med goda förutsättningar för att driva teknisk projektering, installation och service i olika typer av projekt i Norden.

Högt förvärvstempo
Under tredje kvartalet har vi hållit ett högt förvärvstempo med fem bolagsvärv i Sverige och ett i Norge. De svenska förvärven är samtliga nischade bolag inom våra ordinarie eller närliggande verksamhetsområden. Forsséns El i Södertälje inom styr- och reglerteknik, App Start Up i Stockholm inom energiområdet, PeMi i Orsa inom ventilation, SSE i Blomstermåla inom elkraft och Installationsservice i Eskilstuna inom service. Därtill har vårt dotterbolag Henningsons El gjort ett tilläggsförvärv i form av Industriprodukter för att bredda sig inom kraft och industri. I Norge har vi förstärkt vår närvaro i Oslo genom förvärvet av Klimateknikk.

Vi har en stark förvärvspipeline och vi upplever ett stort intresse från entreprenörshåll att bli en del av Instalco. Det finns under överskådlig tid stora möjligheter att fortsätta göra högkvalitativa bolagsförvärv på vår marknad. Ambitionen är att bredda vår bas av bolag i Norge och Finland för att skapa en stabilare bas från vilken vi enklare kan skapa de affärssynergier som är en av grundpelarna i Instalco-modellen.

För att Instalco ska kunna fortsätta att utvecklas i det tempo vi önskar har vi under kvartalet förstärkt med ny inköpschef, ny CFO och en ny affärsområdesledning i Finland. Det gör att vi med trygghet kan fortsätta vår expansiva resa.

Projektering och installationer
Under kvartalet har vi levererat mängder av tekniska och hållbara installationsprojekt. Ett exempel av många är LG Contracting som i ett partneringprojekt fått i uppdrag av NCC och Karlstad kommun att göra VS-installationerna vid bygget av den nya inomhusarenan för isidrott i Karlstad. Värmen som kommer från nedkylningen av isen tas tillvara för att användas till uppvärmning av andra delar i anläggningen.

Vi fortsätter också vår etablering av affärsområdet Teknikkonsult med Intec som central aktör och med fokus på projektering. Innan årets slut kommer vi att ha över 200 tekniska konsulter över hela Sverige.

Nytt samarbete inom hållbarhet
Inom Instalco är ESG- och hållbarhetsarbetet centralt. Med klimatsmarta installationer säkerställer vi lägre energi- och resursförbrukning som framtidssäkrar våra samhällen. Rening och hantering av vatten ligger oss också varmt om hjärtat. Därför är jag mycket stolt över att vi under kvartalet inlett ett samarbete med Wayout International. Samarbetet möjliggör för Wayout att med vår kunskap intensifiera arbetet med produktion och distribution av mikroreningsfabriker till områden i världen med brist på tjänligt dricksvatten.

Delårsrapporten i sin helhet:
https://mb.cision.com/Main/15570/3449714/1493304.pdf

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland