Eget program hjälper kunderna att vara mer hållbara

Instalcos teknikkonsultbolag Zenisk, dotterbolag till Intec, är nischat sinom ljusdesign. Bolaget har utvecklat ett eget verktyg – en specialframtagen mjukvara för att mäta, förstå och presentera hållbarhetseffekten av designmässiga och tekniska belysningsval. Med programmet hjälper de sina kunder att fatta mer hållbara beslut och minska energikostnaderna.

Zenisk jobbar med fyra pelare inom hållbarhet: välbefinnande, cirkularitet, energibesparing och ljusförorening (light pollution). Bakgrunden till programmet Saved, som utvecklades under pandemin, är att Zenisk saknade ett lämpligt verktyg för att beräkna och visa kunderna vilken påverkan olika belysningsval har på de fyra pelarna. Så de tog själva fram lösningen. 

– Vi såg att det fanns stor potential att spara, både pengar och koldioxid, när det gäller belysning. Med programmet kan vi hjälpa kunderna att vara mer hållbara. Tillsammans med installatörerna kan vi skapa stora fördelar för kunderna och miljön. Och det finns en betydande potential eftersom belysningen står för en stor del av all energiförbrukning, säger Kristin Bredal, vd och chefsdesigner på Zenisk i Oslo.

Ett av Zenisks senaste projekt är renoveringen av gatubelysningen i Moss centrum, där företaget fick pris för bästa hållbarhetslösning. 

Juryns motivering till Norsk Lyspris 2023
”Restaurationen av gatubelysningen i Moss centrum har på ett föredömligt sätt lyckats få med flera hållbarhetsaspekter. Ett bra samspel mellan beställare, konsult, leverantör och tillverkare bidrog till att Zenisk fick en lösning som inte bara var långt mer energieffektiv än originalet – samtidigt höjdes kvaliteten på ett sätt som gjorde att anläggningen – trots traditionell estetik - levererar ljusnivåer, färgåtergivning och komfort anpassad efter dagens behov och förväntningar. Att behålla det traditionella utseendet genom att återanvända befintliga belysningsarmaturer var ett viktigt mål, där belysningen nu bidrar till att den historiska stadsmiljön visas.”

– Innan vi kom med i projektet i Moss kommun hade de planerat att byta ut alla armaturer mot nya. Men när vi visade dem hur vi skulle bevara den historiska miljön genom att ha kvar alla armaturer lyssnade de på oss. 

Minskad energiförbrukning med 90 procent
Zenisk byggde om själva ljuskällan och ersatte den med LED-belysning i 177 stolpar, samtidigt som samtliga armaturer behölls. Det gav en minskad energiförbrukning med 90 procent mot tidigare belysning. Även ljusföroreningarna minskade rejält.

– För att kunna genomföra denna typ av projekt är det viktigt att få med alla aktörer i hela värdekedjan. Därför är det viktigt att vi samarbetar med leverantörer, ingenjörer, byggherrar och kunder. Att vi är en del av Instalco gör också stor skillnad eftersom vi kan samarbeta i hela processen, från projektering till färdiga lösningar. Det är något som är bra för alla.

Zenisk är ett dotterbolag till Intec och har en nischad kompetens inom ljusdesign, som kan delas in i flera områden: det tekniska, konceptuella, estetiska och sociala. 

– Det är bara några få kunder som har koll på att det går att mäta koldioxidutsläpp, men samtidigt är det fler och fler som bryr sig om det. Jag ser också att det i en nära framtid kommer att vara konkurrens mellan byggherrar att ha det i sitt erbjudande, där de kan visa att bygget har tagit hänsyn till hållbarhet, även inom belysning.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland