Varsam renovering av Göteborgs äldsta delar har varit en utmaning i projektet Högvakten.

Elektro-Centralen får entreprenörspris för projektet Högvakten

Instalcobolaget Elektro-Centralen får Higabs Entreprenadspris 2019 för uppdraget som el-entreprenör i Projekt Högvakten i Göteborg.

Projekt Högvakten innebar grundförstärkning och ombyggnad av Börshuset, Stadshuset, Wenngrenska Huset och Strömska Huset vid Gustaf Adolfs Torg. Ett komplicerat, kostsamt och viktigt uppdrag med många aktörer.

Arbetslaget som ansvarat för el-entreprenaden består av 15–20 medarbetare. Elektro-Centralens vd Morgan Linde poängterar vikten av goda team, professionalism och höga ambitioner.

– Vi är otroligt glada över priset, och oerhört stolta över våra medarbetare som såg till att vi fick det. Ett lyckat resultat hänger alltid ihop med gott samarbete mellan alla inblandade, och det har vi haft här.

Priset delas ut för första gången och syftet är att bidra till utvecklad dialog och ökat samarbete mellan byggherre och entreprenör och därigenom nå goda resultat med hög kvalitet till rätt pris.

Higabs fastigheter är till övervägande delen äldre hus från olika epoker och med höga bevarande-krav. Då krav ställs på kvalitet och kostnadsmedvetenhet är det av stor vikt att Higabs entreprenörer och leverantörer har rätt kompetens, rätt attityd och en uttalad vilja att i samverkan leverera med hög kvalitet.

Kriterier för priset är bland annat hantverksskick-lighet, hållbarhet, hänsyn till kulturvärden och tid och ekonomi enligt avtal och förväntan.

I motiveringen till priset står bland annat ”Elektro-Centralen har med beröm godkänt uppfyllt kriteri-erna och dessutom med egen framförhållning och planering aktivt tagit stor del i partneringsamver-kan. Deras arbetssätt har varit avgörande för projektets slutresultat”.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland