Energibesparande vattensystem när hyreslägenheter byggs i Eskilstuna

Instalcobolaget Aquadus VVS utför tillsammans med Peab ett uppdrag åt beställaren Heimstaden i 208 nya hyreslägenheter i Eskilstuna med stort fokus på energi och hållbarhet. Utöver energisnåla blandare och värmepumpar kommer ett nytt sorts system för värmeåtervinning att installeras. Allt för att skapa en så energisnål anläggning som möjligt.

I det nya systemet för värmeåtervinning kan inkommande kallvatten som ska bli varmvatten förvärmas med i snitt tio grader innan det går in i fjärrvärmeväxlaren/varmvattenberedaren. Det innebär en bespa-ring på cirka 20-25 procent av kostnaderna för uppvärmning av tappvarmvatten.

Projektet Kvarteret Nacken byggs i ett anrikt industriområde i norra delen av centrala Eskilstuna som ge-nomgår en stor utveckling. Byggnaden med lägenheterna kommer att certifieras som Miljöbyggnad Silver vilket ger ett hållbarhetstänk genom hela projektet.

- Hållbarhet och energibesparing i byggprojekt är framtiden. Inom en snar framtid tror jag vi kommer att installera detta system i de flesta av våra projekt, säger Pontus Perrault, projektledare på Aquadus VVS.

Aquadus har sitt huvudkontor i Eskilstuna med verksamhet främst i Mälardalen. Bolaget utför entrepre-nadarbeten och service inom värme- och sanitetsområdet. Aquadus utför även energibesparingsåtgärder i fastigheter, optimering av värmesystem, installation av värmepumpar, installation och byte av fjärrvär-mecentraler och värmepannor.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland