Foto: Hufvudstaden.

Energisparande bergvärme mitt i city

I kvarteret Kåkenhusen på Kungsgatan i Stockholm har en geoenergianläggning installerats – något som är unikt i Stockholms innerstad. Instalcobolaget VVS Kraft har varit med och installerat anläggningen som ska skapa en betydligt mer hållbar fastighet och effektiv energilösning för fastighetsägaren Hufvudstaden.

Med den nya geoenergianläggningen med bergvärmepumpar har fastigheten fått ett system som förutom till värme även kan användas för kyla och energilager – och därmed skapar mindre miljöpåverkan. När Hufvudstaden gjorde den första energimätningen i oktober 2019 var den 40 procent lägre jämfört med samma månad 2018.

– Vi har byggt upp en ny undercentral med värmepumpar i fastigheten och integrerat bergvärmen i systemet. Vidare har vi gjort om ventilation och fläktrum och installerat kylmedelskylare på taket. Fastigheten har successivt kopplats upp mot värmepumparna och bergvärmen för att kunna göra sig oberoende av fjärrvärme och fjärrkyla, berättar Johan Höglund, projektledare på VVS Kraft.

– Det är en komplex anläggning där stor utrustning skulle in i små utrymmen på kort tid med höga krav på funktion och kvalitet.

Kvarteret Kåkenhusen 40 består av två fastigheter som tidigare haft var sitt system för kyla och värme. Genom att bygga en ny gemensam energicentral kunde fastigheternas värme- och kylsystem kopplas ihop. Trots fastighetens centrala läge, föll valet på bergvärme – för minsta möjliga miljöpåverkan.

– Det här har varit ett unikt projekt, berättar Niklas Engvall, projektledare på Hufvudstaden. Framför allt för att fastigheten ligger mitt i city med trångt om utrymme där vi från en källare har borrat 21 energibrunnar som är 350 meter djupa.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland