Erik Penser Bank analyserar Instalco

Erik Penser Bank kommer att börja bevaka Instalco och har nu släppt sin första analys. I analysen skriver de att ”Instalcos aktie bör värderas i intervallet 155 – 170 kr.” Sedan tidigare bevakas Instalco av SEB och Carnegie.

Ur analysen:

”Instalco har på bara fem år gått från att vara ett lokalt bolag i Stockholmsregionen till att vara en bolagsgrupp med över 60 bolag i tre nordiska länder. Fokuset på enbart installationer och medelstora projekt med kort löptid innebär att EBIT-marginalen ligger stabilt om 7.5% - 8.5%. Tillväxten i Instalco drivs till övervägande del av förvärv och under 2019 förvärvades omsättning om 1,4 Mdr vilket ökade omsättningen i hela gruppen med över 30%. Kassaflödet växer snabbt och investeras i nya förvärv vilket gör att förvärvstakten kan ligga högt även kommande år.

Även med försiktiga antaganden om förvärv och organisk tillväxt bör vinsttillväxten i Instalco ligga över 20% för 2020 och över 15% för 2021. Vi anser att aktien bör värderas i intervallet 155-170 kr. Detta motsvarar cirka PE 17 och EV/EBIT på 13 för 2021, vilket är i linje med vinsttillväxt och en värdering närmare peers. Riktkursintervallet anser vi vara konservativt.”

Sammanfattning av analysen från Erik Penser Bank: https://epaccess.penser.se/bolag/instalco/

Den kompletta analysen från Erik Penser Bank: https://links.penser.se/f/a/instal_20200115.pdf

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland