Expertkyl går in i Instalco

Det är med glädje vi kan meddela att Expertkyl från och med idag ingår i Instalco-gruppen. I och med detta så får även Instalco ett fotfäste i Göteborg och vidgar sin verksamhet till att nu även inkludera kylinstallationer

Vi får genom sammanslagningen möjlighet att fortsätta utvecklas och det skapar trygghet för våra kunder och medarbetare. Vi kommer fortsätta på samma sätt som innan och vidareutveckla deras tänk för framtida affärer. Detta ger oss en möjlighet att ta Expertkyl vidare ut i Sverige. - Jonas och Johan Hagman, ägare till Expertkyl.

Jonas och Johan kommer likt de övriga ägarna, att fortsätta i sina nuvarande roller och bli delägare i koncernen. Verksamheten i bolaget kommer att bedrivas som tidigare med Ulf Fredborg som VD och inga förändringar kommer att ske i organisationen eller i pågående projekt.

Koncernchef för Instalco – Per Sjöstrand:

Vi är glada att få med Expertkyl in i Instalco-teamet. Expertkyl har en väldigt stark position i Göteborg och visat på en stadig tillväxt med god lönsamhet och moget ledarskap. Verksamheten kommer att utvidgas ytterligare och täcka ett större geografiska område. Vi siktar på att etablera verksamheten i Stockholm under de kommande halvåret

130 lokala företag  i Sverige, Norge och Finland