Multidiciplinärt Instalcosamarbete i Västerås

Fem Instalcobolag i gemensamt uppdrag i Västerås

Fem Instalcobolag samarbetar vid byggnationen av en ny Hemköp-butik i Västerås. Uppdraget gäller installation av VS, el, ventilation samt styr- och regler i ett samverkansprojekt åt Axfood.

Till julhandeln öppnar en ny Hemköp i Västerås i det framväxande bostadsområdet Öster Mälarstrand. Bygget av butiken är igång och Instalcos bolag Timab har totalentreprenaden för installationerna. Timab är projektansvarigt bolag och de övriga installationerna görs av DALAB (VS), 3EL (el), OTK (ventilation) och Automationsbolaget (styr- och reglerteknik).

- Med fem bolag inom Instalco i samma projekt kan vi producera snabbt och effektivt med hög kvalitet. Från att vi fick uppdraget hade vi en projektgrupp igång inom en vecka och efter tre veckor var projekteringen för hela projektet klart, säger Kenneth Borg, vd på Timab.

Öster Mälarstrand är en ny stadsdel i Västerås som nu växer fram. Området kommer när det är färdigbyggt att innehålla bostäder, naturområden, parker, torg, handel, skola och förskola i hamnmiljö vid stranden av Mälaren.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland