Finskt Instalco-samarbete inom massivt trä

Instalcos finska bolag LVI-Urakointi Paavola Oy och Twinputki Oy har fått uppdrag att vara med i byggnationen av en förskola helt i massivt trä i Esbo i Finland. Uppdraget gäller installationer av värme/sanitet och sprinklersystem.

Det är byggbolaget Evälahti Uusimaa Oy som fått uppdraget av Esbo stad att bygga den nya förskolan i massivt trä. LVI-Paavola kommer att utföra installationerna av värme, rör, ventilation och automation och Twinputki ansvarar för sprinklerinstallationerna.

Konceptet med en förskola byggt i massivt trä har utvecklats gemensamt av byggbolaget Evälahti Uusimaa, Esbo stad och underleverantörerna som LVI-Paavola och Twinputki.

Ytan för förskolan är 19 000 m2 och arbetet med byggnationerna inleds i januari och förväntas bli färdigställt under 2020.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland