Första dagen på börsen för Instalco

Idag var första handelsdagen för Instalcos aktier på Nasdaq Stockholm. Sedan prospektet publicerades för cirka två veckor sedan har VD Per Sjöstrand och CFO Lotta Sjögren rest runt och träffat investerare i både Sverige och internationellt. Intresset för Instalcos verksamhet och strategi har varit mycket stort, vilket återspeglades i att många ville teckna aktier.

-Vi är mycket stolta över det stora intresse som Instalco fått under de senaste veckorna. Den stora efterfrågan på aktier är ett erkännande av vår stora potential för såväl organisk som förvärvsdriven tillväxt samt stärkt lönsamhet under kommande år. Vi välkomnar våra nya aktieägare och ser fram emot att fortsätta utveckla Instalco i en publik miljö. Jag vill också passa på att tacka alla våra medarbetare för goda insatser sedan starten av Instalco - tillsammans har vi skapat en unik och framgångsrik verksamhet, säger Per Sjöstrand, VD för Instalco.

Under noteringsceremonin hos Nasdaq Stockholm deltog hela Instalcos ledningsgrupp, ett antal styrelseledamöter samt ett flertal rådgivare som varit med under processen. Efter öppningen intervjuades Per av EFN och DI, se även vår noteringsfilm. Se EFN, DI.se och Youtube

 

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland