Första gemensamma projektet till Instalco

Instalco har fått förtroendet att ta samtliga huvudinstallationer till bostadsprojektet Väsby Fyr i Upplands Väsby norr om Stockholm. Från Instalco kommer VVS-metoder, PoB Elektriska och OTK Klimatinstallationer att göra arbetet.

Instalco har nu tagit sitt första gemensamma projekt i gruppen.

Ordervärdet ligger på cirka 10 miljoner kronor och det rör sig om ca 50 hyresrätter som skall byggas åt bostadsutvecklaren Brabo.

Lägenheterna kommer att byggs i stationsområdet i Upplands Väsby, ovanpå ett parkeringsgarage. Detta projekt har från Instalcos sida initialt hanterats av VVS-Metoder och projekteringen pågår för fullt. Produktionsstart är planerad till november 2014. Projektet ska vara färdigställt vid årsskiftet 2015/2016.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland