Ventec blir nu ett bolag istället för tre.

Fusion av Ventec-bolagen för att bli starkare

Instalcos norska bolag Ventec Agder AS och Ventec Service AS har nu fusionerats in i Ventec AS och blir därmed ett gemensamt Instalcobolag. Därmed bildas en stark enskild enhet i området Grimstad, Kristiansand och Lillesand i södra Norge.

Ventec Agder och Ventec Service har haft ett nära samarbete under alla år medan Ventec AS har drivits självständigt. Avsikten med fusionen är nu att gemensamt stärka marknadspositionen och dra nytta av de samordningsmöjligheter som uppstår med ett bolag.

- Efter många år är det ett naturligt steg att genomföra fusionen av de tre bolagen. Gemensamt kommer de under Ventecs varumärke att stå starkare på marknaden och kunna dra nytta av varandras styrkor och specialistkunskaper. De kan också utnyttja resurserna på ett mer effektivt sätt, säger Roger Aksnes, affärsområdesansvarig Instalco Norge.

Tidigare har bolagen haft kontor i både Kristiansand och i Grimstad. Under 2021 planerar Ventec att flytta in i ett gemensamt huvudkontor strategiskt placerad i Lillesand mellan de två städerna. Det kommer att effektivisera driften ytterligare och skapa positiva effekter när det gäller arbetsmiljö och socialt.

Ventec är specialister på ventilations- och klimatanläggningar för industri, kontor, köpcenter, hotell, skolor och andra offentliga byggnader. Bolaget utför även installationer i bostäder och driver serviceverksamhet.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland