Hållbarhetsklassade Instalcoprojekt 2020

Våren 2020 lanserade Instalco det nya hållbarhetsprogrammet ”Hållbara installationer”. Centralt i programmet är certifieringssystemet ”Hållbarhetsklassade Instalcoprojekt”. Vid årets slut kunde 27 projekt summeras som certifierade.

- Jag är mycket nöjd med att vi redan första året har certifierat nästan 30 projekt, det är över vår förväntan, särskilt då de flesta kom in under sista kvartalet. Hållbarhetsklassningen är en kvalitetsstämpel för projektet, såväl för kunden som för Instalco, säger Per Sjöstrand, vd i Instalco.

För att ett projekt ska erhålla hållbarhetsklassning krävs att det har uppfyllt sex indikatorer:
1. Att en genomgång av Instalcos program ”Trygg medarbetare” har genomförts.
2. Att leverantörerna i projektet har undertecknat ”Instalcos uppförandekod för leverantörer”.
3. Att projektet bidrar till klimatnytta enligt Instalcos uppsatta kriterier.
4. Att en leveransplan med transport- och beställningsrutiner har upprättats.
5. Att rutiner för källsortering av material och avfallshantering har följts.
6. Att kunden har erbjudits ett hållbarhetsavtal efter projektets slut.

- Vår ambition är att varje dag bidra till en hållbar värld genom vår lokala närvaro och våra tekniska och effektiva lösningar inom alla discipliner. Under 2021 kommer vi att fortsätta implementeringen av hållbarhetsprogrammet i hela koncernen och för våra ständigt nyinkomna bolag och medarbetare. Hållbarhet är en del av vardagen för alla oss inom Instalco, säger Per Sjöstrand.

I hållbarhetsprogrammet ingår även att Instalco har undertecknat FN:s initiativ Global Compact som är världens största hållbarhetsinitiativ för företag och organisationer. Undertecknarna förbinder sig att aktivt arbeta för hållbarhetsfrågor som tar sin utgångspunkt i initiativets tio grundläggande principer som är baserade på internationellt vedertagna konventioner om mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, miljö och anti-korruption.

130 lokala företag  i Sverige, Norge och Finland