Hållbarhetsklassade Instalcoprojekt 2021

Instalcos hållbarhetprogram är uppdelat i tre fokusområden med totalt åtta hållbarhetsmål. Ett av målen är antalet Hållbarhetsklassade Instalcoprojekt som genomförs. Under 2021 certifierades 47 projekt i Instalco.

Syftet med certifieringen är att kunna erbjuda kunderna en garanti för att Instalco har beaktat viktiga hållbarhetsfrågor i alla delar av projektets genomförande.

- Jag är stolt över att kunna summera 47 certifierade Hållbarhetsklassade Instalcoprojekt under andra året av vårt hållbarhetsprogram. Alla är de projekt certifierade med höga hållbarhetsmål. Hållbarhetsklassningen är ett kvalitetsbetyg både för projektet, kunden och oss som utförare, säger Robin Boheman, vd i Instalco.

För att ett projekt ska bli certifierat som ett Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt krävs att det har uppfyllt sex indikatorer:

1. Att en genomgång av Instalcos program ”Trygg medarbetare” har genomförts.
2. Att leverantörerna i projektet har undertecknat ”Instalcos uppförandekod för leverantörer”.
3. Att projektet bidrar till klimatnytta enligt Instalcos uppsatta kriterier.
4. Att en leveransplan med transport- och beställningsrutiner har upprättats.
5. Att rutiner för källsortering av material och avfallshantering har följts.
6. Att kunden har erbjudits ett hållbarhetsavtal efter projektets slut.

- Instalco bidrar dagligen till en mer hållbar värld, eftersom varje enskild installation vi gör bidrar till en förbättring när det gäller energibesparing, energieffektivisering eller vattenrening. Med klimatsmart projektering och installation säkerställer vi lägre energi- och resursförbrukning som framtidssäkrar våra samhällen. Vi hjälper beställare av byggprojekt att tänka hållbarhet i alla led, och ger kunden ökad kunskap om vad som är möjligt att göra ur miljöperspektiv vid nybyggnation och renovering, säger Robin Boheman.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland