Flesberg skole byggs i massivt trä.

Hållbart byggande i massivt trä

Intresset för byggande i massivt trä ökar mer och mer. De positiva effekterna för miljön är tilltalande och flera av Instalcos bolag i Norge är med och bygger skolor i massivt trä.

Instalcobolaget Vito har fått VS- och ventilationsuppdrag i bland annat Flesberg skola i Lampeland och Vestsiden skola i Kongsberg. Skolorna byggs i princip helt i trä och de beställande kommunerna har haft en mycket tydlig miljöinriktning i projekten.

– Målet i uppdraget var att få till en reduktion av klimatgaser från byggnadsmaterial med minst 50 procent och ett av de viktigaste verktygen för att lyckas med det var att bygga skolan i massivt trä istället för exempelvis betong, säger Vidar Lien, vd på Vito.

Miljöfördelarna med att bygga i massivt trä som man brukar prata om är främst att det krävs mindre energi för byggnation och drift jämfört med betong, stål och tegel. Trä är också förnyelsebart och binder koldioxid samtidigt som det skapar en god inomhusmiljö. Vidare nämns den energisnåla framställningsprocessen, den låga vikten, den låga bullernivån och den goda arbetsmiljön som stora miljöfördelar som talar för massivt trä.

Även Instalcobolaget Romerike Elektro är med och bygger i massivt trä. De har fått elinstallationsuppdraget i Glommasvingens skola i Sør-Odal norr om Oslo. Även här har kommunens miljöinriktning varit tydlig och skolan byggs som ett passivhus och är BREEAM-certifierat.

– Det är inte bara mer miljövänligt med massivt trä än med betong, det går också fortare och mycket renare och enklare att arbeta med, särskilt då det gäller installationer, säger Oskar Brustad Sjølie, vd på Romerike.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland