Så ska kvartersstaden Järva Krog utvecklas med Nova i mitten. Illustration: NCC

Instair får uppdrag av NCC i Solna

Instalcobolaget Instair har ingått ett samverkansprojekt med NCC gällande projektet Nova i Järva Krog i Solna. Uppdraget gäller ekonomisk och teknisk rådgivning samt installation av luftbehandlingssystem.

Fastigheten Nova ska innehålla kontor, service och handel och har en bruttoareayta på cirka 13 000 kvadratmeter. Fastigheten kommer att få en L-form och bestå av två flyglar, med nio respektive tio våningar.

Projektet ska certifieras som ett Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt och byggnaden ska certifieras enligt BREEAM nivå Excellent. Projektet beräknas vara färdigt under andra halvåret 2023.

130 lokala företag  i Sverige, Norge och Finland