Instalco årsredovisning 2022 publicerad

Nu finns Instalcos årsredovisning för 2022 publicerad. I årsredovisningen presenteras 2022 års verksamhet tillsammans med hållbarhetsrapporten, förvaltningsberättelsen och den finansiella informationen.

Robin Boheman skriver i sitt vd-ord:

Vårt resultat är ett styrkebesked givet de utmanande förutsättningar som har präglat året. 2022 inleddes med omikronvågen covid-19 vilket i januari och februari ledde till våra högsta sjukskrivningstal under hela pandemin. När sedan Ryssland invaderade Ukraina påverkades hela det europeiska samhället och med det även vår bransch. Vi har tvingats hantera skenande priser på material, energi och transporter samt störningar i leveranskedjan tillsammans med höjda räntor. Detta sammantaget har påverkat oss på många plan men framför allt i våra fastprisuppdrag.

Vi har tillsammans i koncernen hanterat dessa förändrade förutsättningar på ett mycket tillfredsställande sätt. Vi har fortsatt att i hög takt teckna nya ordrar, stora som små, i ett brett spektrum av tjänster inom projektering, installationer, service och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och Finland. Vi har en stark orderstock och vi fortsätter att växa inom service. När vi summerar året kan vi rapportera goda resultat i linje med både våra finansiella mål och våra hållbarhetsmål och 2022 certifierade vi inte mindre än 95 Hållbarhetsklassade Instalcoprojekt.

Det visar på såväl det decentraliserade ledarskapets betydelse och entreprenörskapet och förmågan till anpassning. Ännu en gång har vi bevisat att vår modell fungerar oavsett marknadsförutsättningar.

Årsredovisningen finns tillgänglig här
https://mb.cision.com/Public/15570/3740141/8d1c8fbb3c7761f6.pdf

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland