Instalco årsredovisning 2023 publicerad

Nu finns Instalcos årsredovisning för 2023 publicerad. I årsredovisningen presenteras 2023 års verksamhet tillsammans med hållbarhetsrapporten, förvaltningsberättelsen och den finansiella informationen.

Robin Boheman skriver i sitt vd-ord:

"För tio år sedan, den 15 februari 2014, gick startskottet för Instalco när vi förvärvade våra fem första bolag. Vi startade från noll med ett blankt papper och nu tio år senare är vi en framgångsrik och lönsam koncern med över 135 dotterbolag med 6 200 medarbetare som omsätter över 14 miljarder kronor. Det har varit en fantastisk resa och vi har satt ett avtryck som man aldrig kunnat ana. Jag kan konstatera att vi med Instalco har omdanat hela installationsbranschen via vår förvärvsdrivna modell och decentraliserade ledarskap.

Fastigheter står för en betydande del av världens klimat- och miljöpåverkan, både vid byggnation, renovering och användande. Därför känns det extra värdefullt att arbeta på ett bolag som erbjuder tjänster som bidrar till energieffektivisering och resursbesparing samt förlänger livstiden på fastigheter. Instalco är ett tjänsteföretag och vår huvudsakliga verksamhet sker ute hos våra kunder som vi via våra tjänster hjälper att minska sina klimatavtryck."

Årsredovisningen finns tillgänglig här
https://instalco.se/investerare/rapporter-och-presentationer/

130 lokala företag  i Sverige, Norge och Finland