Instalco – badhusbyggaren

Instalco är inte bara en av Sveriges största sjukhusbyggare, även badhus och simhallar är något som Instalco har specialiserat sig på. Instalcobolaget VentPartner har sju större badhus som de har under produktion eller nyligen har avslutat.

- Badhus är ofta stora och komplexa anläggningar och ventilationsanläggningarna är centrala för anläggningens funktion. Vi har en hög teknisk kompetens inom området och har specialiserat oss på sådana lösningar. Ofta gör vi det i samarbete med något annat Instalcobolag som har den lokala anknytningen till orten, säger Emil Bergquist, vd på VentPartner Västmanland.

Ventpartner arbetar för tillfället med Lugnets badhus i Falun, Tinnerbäcksbadet i Linköping, Framnäsbadet i Lidköping och Hällefors badhus samt ligger i startgroparna för Spångbergshallen i Filipstad och Hertsö badhus i Luleå. Tidigare har man erfarenhet från bland annat äventyrsbadet Kokpunkten i Västerås, Munktellbadet i Eskilstuna och Nya Lögarängsbadet i Västerås.

- Vi har en lång och nära relation med NCC i flertalet av de här badhusbyggena och det är ett samarbete som har fungerat mycket bra för alla parter och något vi kommer att bygga vidare på, säger Jimmy Andersson Projektutvecklare på VentPartner Västmanland.

VentParters uppdrag är projektering och installation av ventilation i badhusanläggningarna, både i torrmiljö och våtmiljö. Just badhusmiljön är en utmaning för ventilationen med den stora mängden vatten i lokalerna som har hög fukthalt och en hög inomhustemperatur.

I projektet Framnäsbadet i Lidköping samarbetar VentPartner med Instalcobolaget Tofta Plåt och Ventilation i partneringform med NCC och Lidköpings kommun. VentPartner ansvarar för projekteringen och Tofta Plåt och Ventilation i Lidköping ansvarar för produktion och installation.

- Genom att arbeta i partnering i samråd med beställaren kan vi använda varandras kompetenser och erfarenheter för att ta fram ett badhus som optimerats efter krav, funktion, ekonomi och hållbarhet, säger Jimmy Andersson.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland