Instalco-bolag bakom Sveriges största bergvärmeanläggning för flerfamiljshus

Genom en unik satsning på bergvärme har 2 000 hushåll i Göteborg minskat sina koldioxidutsläpp med 78 procent. Bakom den nya bergvärmeanläggningen står tre Instalco-bolag.

Panncentralen Frölundaborg är en ekonomisk förening som bildades 1959 och består av ett antal fastighetsägare samt bostadsrättsföreningar hos HSB och Riksbyggen. Syftet med föreningen är att lösa uppvärmningen av intilliggande fastigheter med en gemensam panncentral. I samband med att föreningens avtal för fjärrvärme löpte ut bestämde man sig för att istället satsa på bergvärme.

LG Contracting har varit totalentreprenör i projektet, och har själva arbetat fram det förslag som legat till grund för utförandet. Instalco-bolagen Tofta Plåt & Ventilation och Expertkyl har samtidigt agerat underleverantörer.

Anläggningens värmepump är specialbyggd för ändamålet och ammoniak har valts som köldmedium. Total effekt är ca 3,2 MW. För att försörja värmepumpen med el så har ett högspänningsställverk på 2000 A byggts. Genom satsningen minskar föreningens medlemmar sina koldioxidutsläpp med 78 procent, svaveldioxidutsläppen med 55 procent och kväveoxider med 41 procent.

”Vi är mycket stolta att LG Contracting fått förtroendet som totalentreprenör i detta projekt, som är en både ekonomisk och ekologiskt hållbar satsning. LG Contracting har tagit ett helhetsansvar i processen och genom effektiv samverkan med underleverantörerna tog själva utförandet endast 8 månader”, säger Klas Larsson, affärsområdesansvarig Väst för Instalco.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland