David Alm och Per Jonsson, Elovent AB.

Instalco etablerar sig i Kalmar

Instalco förvärvar elbolaget Elovent AB och etablerar sig därmed i Kalmar län där bolaget har fokus på städerna Kalmar, Nybro och Oskarshamn.

Elovent är ett bolag som förutom el även har specialiserat sig på området tele, data och larm. Bolaget har 25 anställda och under verksamhetsåret 2018/2019 omsatte de 39 miljoner.

- Med Elovent kliver vi in på en helt ny geografisk marknad längs Smålandskusten där vi inte varit representerade tidigare. Det här är ett första steg för oss att ta plats i ett område som tidigare varit en vit fläck på kartan för oss. Ledningen i Elovent har lång erfarenhet från branschen, samtidigt som det är många i bolaget som är unga och hungriga och det passar bra in i Instalcomodellen, säger Patrik Persson, affärsområdesansvarig för Instalco Syd.

Elovent utför tjänster inom elentreprenader, elservice och tele, data och larm, där man bland annat installerar datafiber, passersystem, övervakningsanläggningar samt inbrott- och brandlarm. Kunderna är främst företag, kommuner och landsting.

- Vi startade Elovent 2015 med ett team av medarbetare som har lång erfarenhet och är välutbildade inom sina yrkesområden. Genom att bli en del av Instalco kommer vi in i en miljö där vi kan utveckla både bolaget och oss själva samtidigt som vi når en större marknad, säger grundaren, huvudägaren och tillika vd:n Per Jonsson. Per kommer tillsammans med den andra delägaren David Alm att fortsätta driva vidare Elovent i sina nuvarande positioner.

- Vi fortsätter att arbeta enligt Instalcos aktiva förvärvsagenda. Elovent är ett bolag som passar mycket bra i vår portfölj, säger Robin Boheman, CFO på Instalco.

Instalco förvärvar 100 procent av aktierna i Elovent AB med tillträde 2 december.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland