Gustaf Larsson Ernefelt, Ulf Hallvede, Anders Garneij och Johan Larsson

Instalco etablerar sig i Sundsvall

Instalco utökar sin geografiska spridning och tar nu plats även i Sundsvall genom förvärv av Miljöventilation i Mellannorrland AB. Förvärvet är ett steg mot att bli mer heltäckande längs Norrlandskusten.

Miljöventilation arbetar inom värme och ventilation, både med projektering och installation samt service och underhåll. För verksamhetsåret 2019 uppgick omsättningen till cirka 60 miljoner.

- Sundsvall och den delen av östkusten har länge varit en vit fläck för oss. Med Miljöventilation tar vi plats i ett viktigt geografiskt område och på en spännande marknad. Inom ventilation börjar vi nu täcka större delar av de viktiga marknaderna i norr och etableringen i Sundsvall är ett första steg i ambitionen att bli multidisciplinära i området, säger Johan Larsson, affärsområdesansvarig för Instalco Norr.

Miljöventilation arbetar i första hand i Sundsvall men även i området kring Härnösand, Kramfors och Sollefteå. Bolaget som bildades 2008 har 23 anställda och har med sin personal långvarig erfarenhet från el-, värme- och ventilationsbranschen. Kunderna består främst av fastighetsbolag, landsting, kommun och byggentreprenörer.

- Vi har alltid haft kunden i centrum och att bli en del av Instalco kommer att både gynna oss och våra kunder. Vi ser fram emot att ta del av nätverket i Instalco och sprida verksamheten längs Norrlandskusten, säger Ulf Hallvede, vd i Miljöventilation.

Miljöventilation täcker de flesta behov inom luftbehandling och styr- och reglerteknik främst för vårdlokaler, skolor, kontorsfastigheter, affärslokaler samt övriga offentliga och kommersiella lokaler.

Instalco förvärvar 100 procent av aktierna i Miljöventilation i Mellannorrland AB med tillträde 2 jun.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland