Instalco expanderar i Östergötland

Instalco förstärker elverksamheten i Östergötland genom förvärv av APC Elinstallatören med säte i Linköping. Bolaget är verksamt främst inom området elinstallationer, service och underhåll.

Genom förvärvet av APC stärker Instalco positionen i Östergötland där koncernens dotterbolag Vallacom finns sedan tidigare.

APC har bedrivit verksamhet sedan 1993 och har 26 anställda. Bolaget erbjuder förutom elinstallationer, service och underhåll även projektering inom kraft och belysning, tele- och datanät samt styr- och reglersystem. För verksamhetsåret 2016/17 uppgick omsättningen till cirka 48 miljoner.

- Med APC stärker vi vår närvaro i den expansiva regionen Östergötland där Linköping och Norrköping är viktiga orter. APC har en stark position i regionen och är ett bolag med god lönsamhet som blir ett bra komplement till Vallacom, säger Klas Larsson, affärsområdesansvarig Väst på Instalco.

Bland APC:s kunder finns bland andra Region Östergötland, IKEA, Statens Fastighetsverk, Specialfastigheter och Stanley Security.

Bolaget ägs av tre medarbetare som samtliga stannar kvar i bolaget.

- Det känns mycket bra att bli en del av Instalco och få möjlighet att fortsätta att växa genom samarbete och erfarenhetsutbyte med de andra bolagen i koncernen. Vi arbetar hela tiden med förbättringsarbete och utveckling av bolaget och då är det ett naturligt steg att bli en del av Instalco, säger Anders Lindén på APC.

Instalco förvärvar 100 procent av aktierna i APC Elinstallatören AB med tillträde idag 26 april.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland